Fra forbundets landsmøte i Bodø. Foto: Byggmesterforbundet

Fra forbundets landsmøte i Bodø. Foto: Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundets medlemmer fristilles fra NHO

Et enstemmig landsmøte i Byggmesterforbundet har vedtatt å fristille medlemmene fra NHO-medlemskap. Samtidig er det fattetprinsippvedtak om å slippe inn tømrerbedrifter i forbundet.

Det skriver Byggmesterforundet i en pressemelding.

Begge vedtakene ble fattet etter redegjørelser og mange debattinnlegg i landsmøtet i Bodø fredag.

– Det var stor spenningknyttet til utfalleti sakene. Så da det enstemmige resultatet for forslaget om fristilling fra NHO ble kjent, utløste det spontan applaus. Forslaget om å åpne for tømrerbedrifter ble også vedtatt med stort flertall. Forbundet går nå i gang med å etablereen ny landsforening for bygghåndverk, heter det i meldingen.

– Vedtaket om å fristille medlemmene fra NHO, er basert på et prinsipp om gjensidig medlemskap. Det vilsi at medlemmer i Byggmesterforbundet har vært forpliktet til også å være med i NHO, alle medlemmer i NHO er forpliktet til å være med i en landsforening, skriver forbundet som peker på at de nå utvider sin medlemsservice for å betjenemedlemsbedriftene på områder som før er gjort av NHO.