Daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet er spent på fortsettelsen.

Byggmesterforbundet: - Spent hvordan endringsforslaget blir behandlet av de andre i BNL

– Hvordan man håndterer dette videre, vil tiden vise, sier daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet til Byggeindustrien.

I dagene før landsmøtet, har Frank Ivar Andersen sagt lite om hva han mener om styrets sterke ønske om å få til en drastisk slanking av dagens BNL-modell.

Etter at landsmøtet med overveldende flertall sa ja til å fremme forslag for BNLs generalforsmaling om at BNL bør begrense seg til å ivareta arbeidsgiverspørsmål og felles interesser innenfor tariff og overenskomst, letter han litt på sløret:

– Det jeg kan si er at jeg er veldig stolt og imponert over mitt eget forbund og måten denne saken er blitt behandlet på. Vi har hatt en god debatt i landsmøtet og så er vi spent fremover på hvordan dette håndteres av våre samarbeidspartnere og de andre organisasjonene i BNL, sier Frank Ivar Andersen til Byggeindustrien.

– Er dette vedtaket et signal om at dere egentlig vil ut av BNL?

– Det er egentlig ikke det. Det er ærlig ment at BNLs eiere har så ulike interesser og at fellesnevneren ligger på arbeidsgiverområdet. Men hvordan man håndterer dette videre, vil bare tiden vise, sier Andersen.

– Hva skjer videre nå?

– Hvordan de andre bransjeforeningene forholder seg til dette vedtaket, vil være veldig avgjørende for veien videre.

Vil ikke spekulere

– Tror du dere vil få støtte av flertallet i BNL?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i, men Byggmesterforbundet er den nest største eieren i BNL og jeg er helt overbevist om at, sånn som jeg kjenner BNL og de som er ansvarlige i administrasjon og på styrenivå, dette blir håndtert på en god måte.

– Og skulle dere ikke få flertall, og dere blir værende i BNL, hvordan blir da samarbeidet videre?

– Vi vil alltid være profesjonelle, og det blir ikke noe vanskeligere i det daglige å jobbe inn mot BNL de neste årene enn det har vært årene bakover i tid. Dette går ikke på personlige ting, men at man har ulike behov og saker man ønsker å få løst, sier Andersen.

Skal behandles i BNLs generalforsamling

Styreleder i BNL, Dag Andresen. Foto: Tuva Skare

Styreleder Dag Andresen i Byggenæringens Landsforening (BNL) sier til Byggeindustrien at han registrerer resultatet av avstemmingen til landsmøtet i Byggmesterforbundet, og at saken nå skal behandles i BNLs generalforsamling tirsdag morgen, som tidligere innmeldt.

Han ønsker ikke å kommentere forslaget fra Byggmesterforbundet ytterligere på nåværende tidspunkt.

Andresen har tidligere uttalt til Byggeindustrien at han er overrasket over innholdet i forslaget fra Byggmesterforbundet.

– Jeg er overrasket. Byggmesterforbundet har sittet i BNLs styre siden opprettelsen i 1997. Det har i løpet av de siste årene kun vært én sak som har hatt dissens i styret - og det var i fjor høst i forbindelse med omforente seriøsitetsbestemmelser. Utover det så har det vært enighet i alle saker de siste årene. Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og jeg har tro på at et sterkt og samlet BNL er viktig for en bærekraftig næring, sa Andresen.