Ill. Statsbygg/Team Urbis/ Nordic Office of Architecture
Ill. Statsbygg/Team Urbis/ Nordic Office of Architecture

Byggingen av nytt kontrollsenter for regjeringskvartalet starter til sommeren

Statsbygg har skrevet kontrakt på 130 millioner kroner med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalets eksterne kontrollsenter, som skal bygges på Mastemyr i Nordre Follo.

I forbindelse med byggingen av det nye regjeringskvartalet skal det etableres et eksternt kontrollsenter for post og varer.

– Vi har gjennomført en åpen anbudskonkurranse. Etter en grundig evaluering falt valget på Mesterbygg Ringerike, som da blir totalentreprenør for dette prosjektet, forteller prosjektdirektør Jard Bringedal i Statsbygg i en pressemelding.

Mesterbygg starter sammen med Statsbygg nå opp arbeidet med videre prosjektutvikling av senteret. Det planlegges for byggestart til sommeren med ferdigstillelse 3. kvartal 2025. Kontraktens verdi er cirka 130 millioner kroner.

Konkurransen for det eksterne kontrollsenteret med totalentreprise ble utlyst 7. desember 2023. Ved innleveringsfristens utgang 22. januar hadde Statsbygg mottatt fem tilbud. Disse ble vurdert, og konklusjonen ble at Mesterbygg Ringerike AS skulle tilbys kontrakten. Avtalen er nå signert av partene.

Sikkerhetssone
– Rundt det nye regjeringskvartalet skal det etableres en sikkerhetssone, også kalt perimetersikring. Når sikkerhetssonen er i drift, må man ha spesiell tillatelse for å kjøre inn med kjøretøy. Syklister og gående kan derimot passere fritt i gågate-lignede omgivelser. Post og varer til departementene vil først bli kontrollert ved kontrollsenteret før det fraktes inn til Regjeringskvartalet. Også serveringssteder, butikker og andre private aktører som er lokalisert innenfor sikkerhetssonen og som får sine varer levert via kjøretøy, må først få kontrollert sine vareleveranser ved kontrollsenteret på Mastemyr, heter det i meldingen.

Frakt av godkjente post- og vareleveranser fra kontrollsenteret er planlagt med en egen elektrisk kjøretøypark. Kjøretøy fra nødetater, Ruter og drift- og vedlikehold med flere vil få alternative kontrollordninger.

Byggetrinn 1
Byggingen av Eksternt kontrollsenter for post og varer er en del av byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal. I byggetrinn 1 er også bygging av A-blokken, D-blokken, kjeller, Ring 1 og perimetersikring, samt rehabilitering av H-blokken og opparbeidelse av plasser og byrom.