Halvor Jensen

Byggherres viktigste nyttårsforsett

I 2019 bør vi slutte å plage kommende generasjoner: Livssyklus BIM må bli standarden.

Halvor Jensen

Aadministrerende direktør i NTI CADcenter.

Vi må vekk fra tankegangen om at BIM er kun for smidige og effektive byggeprosesser. De som bestiller og prosjekterer et bygg må ta innover seg at en åpen BIM-modell gir enorm verdi til de som skal forvalte bygget i all ettertid. En modell bygd på standardene for åpenBIM og optimalisert for bruk innen forvaltning, drift, vedlikeholdog utvikling, fjerner hodepiner for byggherrer og eiendomsforvaltere. LivssyklusBIM (også kjent som digitale tvillinger) sikrer at konsistent og korrekt informasjon finner veien fra design- og konstruksjonsfasen til drift og vedlikehold. Dette gir en informasjonsintensiv, objekt-basert, intelligent og parametrisk, digital framstilling av bygget, tilpasset behovene for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Med et slikt redskap har du ikke bare muligheten til å visualisere og simulere alle prosesser og rutiner, du kan også generere presise lister som inneholder byggets bestanddeler, utstyr og inventar. Det gjør det mye enklere å kartlegge, loggføre og planlegge alle typer regelmessig - og uregelmessig – vedlikehold.

Hva, hvor og hvorledes

En digital modell skaper en entydig sammenheng mellom selve bygget og objektene det inneholder. Ethvert BIM-objekt vet HVA det består av og HVOR det er. Med en utvidelse for funksjon vet objektet plutselig også hva det GJØR. En åpenBIM-applikasjon for FDVU kan gi eksakt informasjon om sammenhenger, styringsforhold og bruksområder for ulike komponenter i bygget, som at rom 7, 14 og 23, får friskluft fra lufteventil 3, eller at elektrisiteten i rom 4 og 5 kommer fra panel F7. På denne måten kan livssyklusBIMen «fange» opp sammenhenger og data fra de komponentene som inngår i bygget ditt, og relatere denne informasjonen - og objektdataene - til bygget. For eksempel kan hver stikkontakt, eller elektriske panelovn, vite hvilket sikringsskap den tilhører og hvilket ledningsnett den får strøm fra. Det er åpenbart at entreprenører som leverer fra seg slike rike modeller tilfører oppdragsgiver stor verdi.

Beholder kompetansen

Selv byggeiere som er flinke til å holde på sine medarbeidere, mister med tiden viktig kompetanse og virksomhetskritisk hukommelse fordi nøkkelpersoner innenfor drift, vedlikehold og ledelse går av med pensjon, rykker opp i hierarkiet eller skifter jobb. Det kollektive hukommelsestapet fjernes om man gjør åpenBIM til virksomhetens overordnede verktøy for håndtering av FDVU-data. Da blir all informasjon - fersk og historisk - lett tilgjengelig for hele virksomheten. I all fremtid. På tvers av organisasjonen. I tillegg vil man erfare viktige andre fordeler som:

* Mindre tilfeldig vedlikeholdsarbeid: Korrekt informasjon om hva som skal repareres, hvor arbeidet skal skje og hva som møter håndverker, sparer tid, penger og frustrasjon.

* Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til en rekke hastereparasjoner. Ved en lekkasje vet FDV-ansvarlig hvilken kran som skal skrues av og hvor, i løpet av sekunder.

* LivssyklusBIM på håndholdte enheter framskaffer all ønskelig dokumentasjon på stedet. Mye tid spares ved å unngå å grave i papirbaserte manualer, tegninger og instruksjoner.

* Økt presisjon innenfor energisimulering og et mer nøyaktig bilde av hvor energien forsvinner

Reduserer - og i mange tilfeller eliminerer - kostnader knyttet til å re-dokumentere et bygg

* Det er med andre ord ingen grunn til å vente med livssyklus implementeringen. Jo tidligere du starter, desto større gevinster vil du høste. Kommende generasjoner vil forbanne de som lot være-, og sende varme tanker til de som endret praksis i 2019.