Byggforsks enøk-kalkulator

Med Byggforsks enøk-kalkulator kan du regne ut hvor mye du kan spare ved å installere varmegjenvinner i boligen, eller om det er andre tiltak som er mer lønnsomme.

60 % av alle nye boliger i Norge har balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Klikk deg videre til kalkulatoren under.