Omsorgsboligen på 100 m2 må isoleres kraftig, med omtrent 45 cm isolasjon i tak, 35 cm i veggen og 40 cm i gulvet for å innfri kravet til passivhusstandard. Boligen har krypkjeller som muliggjør en solid etterisolering mot grunnen.

Byggfagelever rehabiliterer omsorgsbolig til passivhusstandard

Overhalla kommune skal rehabilitere en omsorgsbolig til passivhusstandard. Arbeidet skal utføres av byggfagelever ved Olav Duun VGS i Namsos.

Tiltaket er i samsvar med en svært ambisiøs klima- og miljøplan som nylig ble vedtatt i kommunestyret.

Prosjektet vil dermed bli en av de første kommunale boligene som blir rehabilitert til denne standarden. Elevene skal starte rehabiliteringen av den 100 kvadratmeter store boligen i september, og da blir klasserommet flyttet ut på byggeplassen. Det var Opplæringskontoret for Byggfagene i Namdalen (OBN) som tok initiativ til prosjektet sammen med Husbanken.

- Dette prosjektet vil tilføre elever, lærere og næringslivet en etterspurt kompetanse. Elevene vil få en unik kompetanse på fremtidsrettet oppgradering av boliger, samt god og nødvendig erfaring ved å arbeide på en byggeplass, sier Jonny Rian daglig leder i OBN.

Tiltaket er i tråd med kommunens klima og miljøplan både for tiltak på eksisterende bygg, men også kommunens rolle som samfunnsutvikler.

-Et slikt samarbeidsprosjekt mellom skole, kommune og bransje er med på å stimulere til bygging og oppgradering av mer energieffektive bygg, sier rådmann Trond Stenvik i Overhalla kommune.

Det er SINTEF Byggforsk som skal utarbeide energikonseptet for boligen, og skal sørge for opplæring av elever, lærere og bransjen ved å lage kurspakker og arrangere kursdager. Kunnskap om oppgradering av bygg og boliger skal være tilgjengelig for både lokale bransjeaktører og kommuner i fylket. Arbeidet til SINTEF er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Kommunens reviderte klima- og miljøplan for perioden 2014 - 2019 setter skyhøye mål for arbeidet med energieffektivisering. Nye bygg skal alltid være mer energieffektive enn forskriftskravet i perioden, som for tiden er passivhus eller nullenergibygg. Rehabilitering skal skje i tråd med ambisjonene for nye bygg.

- Vi må ta klimautfordringene på alvor, og vi ønsker med våre tiltak å være et forbilde for andre kommuner, sier Stenvik.

Fra før av har kommunen sørget for bygging av Ranemsletta som er en av landets første barnehager bygd som passivhus. På tettstedet Skage i kommunen ble en kommunal utleiebolig ferdigstilt i 2013, og ble bygd som passivhus med vakuum-isolasjon som er omgitt av betongelementer.

- En ny skole er under bygging i disse dagersom blir passivhus, og i tillegg planlegger vi bygging av en ny barnehage som nullenergihus, sier teknisk sjef Roger Johansen.