SVINEAKTIGE DIMENSJONER. Totalt 800.000 kvadratmeter med svineoppdrett skal ha åpnet i Kina. Illustrasjon: Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Animal Husbandry
SVINEAKTIGE DIMENSJONER. Totalt 800.000 kvadratmeter med svineoppdrett skal ha åpnet i Kina. Illustrasjon: Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Animal Husbandry

Bygget 26-etasjes grisefjøs i Kina

To bygg for svineoppdrett i et grisgrendt område i Kina er ferdigstilt med like mange etasjer som Posthuset i Oslo.