Illustrasjon HRTB/Backe

Illustrasjon HRTB/Backe

Byggestart for Smedens Hage ved Stabekk

Det er nå klart for igangsettelse av de 157 leilighetene i Professor Kohts vei.  22. november markerte utbyggere og entreprenør kontraktsignering.

Utbygger av Smedens hage er Bertel O. Steen Eiendom Holding, Ender Invest og Backe Prosjekt. Backe Stor-Oslo er valgt som entreprenør til gjennomføring av hele prosjektet i en totalentreprise med en kontrakt på 551 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Prosjektet gjennomføres i det felleseide selskapet Professor Kohts vei Utvikling AS som eier området i Professor Kohts vei 77-87 på Stabekk.

– Selskapene er nå klare for å starte byggingen av de over 150 leilighetene i prosjektet Smedens Hage. Rivearbeidene er allerede godt i gang og om ikke lenge starter byggearbeidene, heter det i en pressemelding. Det er planlagt at de første boligkjøperne flytter inn i nye hjem i løpet av 4. kvartal 2024/1. kvartal 2025. De siste boligene blir overlevert 2/3 kvartal 2025.

Boligprosjektet har til nå solgt 103 av totalt 157 leiligheter.

– Vi er veldig godt fornøyde med salget så langt. Vi har trosset boligmarkedet i 2022, noe som er veldig positivt. Prosjektet er godt utformet og vi har åpenbart truffet med attraktive leiligheter og fellesarealer samt gode utomhusarealer i dette prosjektet, sier Øivind Solbakken, administrerende direktør i Bertel O. Steen Eiendom, i en pressemelding.

– Vi har vært opptatt av å tilby et boligprosjekt med gode kvaliteter i inne- og uterom. Med kort vei til offentlig kommunikasjon, og til flotte rekreasjonsområder på Storøya via det nye lokket over E18, sier Cato Ender, administrerende direktør i Ender Invest.

– Partnersamarbeidet ble inngått i 2017 og har vært særdeles konstruktivt og godt hele veien. En krevende regulerings- og søknadsprosess er nå tilbakelagt og vi er nå i mål med kontraheringen som er gjennomført i en unormal markedssituasjon. Vi opplever at alle parter har bidratt til at vi nå kan realisere et flott prosjekt som har solgt veldig godt tross urolige tider, forteller Bjørn Tore Hagness, administrerende direktør i Backe Prosjekt.

– Sammen med Eiendomsmegler 1 og HRTB arkitekter har det vært en glede å få utvikle og lansere prosjektet i markedet. Prosjektet har flere gode kvaliteter og gode planløsninger for de ulike fasene i livet, som vi ser markedet har satt pris på, forteller prosjektleder i Backe Prosjekt, Ingeborg Rønneberg.

Illustrasjon HRTB/Backe

Illustrasjon HRTB/Backe

På tomten som utvikles finnes det blant annet en verneverdig villa Lilleholtet fra 1800-tallet som blir bevart og satt i stand i forbindelse med prosjektet. Villaen skal fungere som et samlingspunkt for beboere med tilknytning til en eplehage og en snekkerbod.

Utbygger har flere miljøambisjoner i prosjektet og det har til nå vært fossilfri riving, samt at grunnarbeidene også gjennomføres fossilfritt.

– I forbindelse med riving av eksisterende bygg på tomten har det vært gjennomført ombruksanalyse og enkelte materialer vil bli gjenbrukt i nybyggene og øvrige materialer er levert til gjenbruk, heter det i meldingen.

– Dette prosjektet er med på å sikre en god ordrereserve for Backe Stor-Oslo inn i 2023 og 2024 og vi gleder oss til å starte opp arbeidene, sier Arne Landmark, administrerende direktør i Backe Stor-Oslo.