Sløyd var tidligere et omfattende fag i skolen, men er nå en mindre del av kunst og håndverksfaget.
Sløyd var tidligere et omfattende fag i skolen, men er nå en mindre del av kunst og håndverksfaget.

Bygger’n gir millionbeløp – vil gjøre sløyd greit igjen

Byggevarekjeden Bygger’n donerer en million kroner for å få opp interessen for sløyd og håndverk blant barn og unge.

Prognoser viser at behovet for håndverkere øker, og veksten i sysselsettingen er høyere enn arbeidsstyrken for personer med håndverksfag på videregående nivå er.

Kjededirektør Øyvind Eidem i Bygger'n er bekymret for byggebransjen og nye generasjoners fremtid når byggekunnskap og mestring forsvinner i takt med sløydsaler som forfaller og lærere som forsvinner, ifølge en pressemelding.

– Vi ønsker å skape byggeglede og verktøymestring, og har derfor startet Sløydmillionen, et initiativ der vi deler ut støtte til sløyd- og byggeprosjekter i form av økonomi, kunnskap og råd fra fagfolk, verktøy og materialer, sier Eidem i meldingen.

– Vi må gjenreise byggegleden i fritiden og gjøre sløyd greit igjen. Forhåpentligvis vil vårt initiativ bidra til å få hammer, sag og spiker tilbake i hendene på barn og unge, sier kjededirektør Øyvind Eidem i Bygger'n.

– Vi må gjenreise byggegleden i fritiden og gjøre sløyd greit igjen. Forhåpentligvis vil vårt initiativ bidra til å få hammer, sag og spiker tilbake i hendene på barn og unge, sier kjededirektør Øyvind Eidem i Bygger'n.

Alle kan søke på midler i Sløydmillionen. Det viktigste kriteriet er at barn og unge deltar og er aktive i prosjektet. Det gis ikke støtte til prosjekter der voksne skal bygge noe til barn.

Eidem håper prosjektet vil bidra til å få opp interessen for å bygge blant barn og unge.

–I stedet for å skru olabil sammen med barna, kjøper vi ferdigstøpt lekebil i plast. Vi må legge til rette for å gjøre mer selv, med egne hender og ressurser. Vi må styrke skolens tilbud i praktiske fag og framsnakke utdanningsløpene som leder mot gode og viktige jobber i byggnæringen, sier kjededirektøren.

Sløyd var tidligere et omfattende fag i skolen, men er nå en mindre del av kunst- og håndverksfaget.

– Sløyd må løftes frem i lyset igjen. Ungdommen må bort fra telefonene og pc-ene sine, og lære å lage og fikse ting med hendene. Det gir så stor mestringsfølelse og glede, og er både økonomisk og bærekraftig, sier sløydlærer Tron Sturle Aune ved Flatåsen ungdomsskole i Trondheim, i meldingen.

Sløydmillionen er nylig lansert og Øyvind Eidem opplyser at kjeden allerede har fått inn flere titalls søknader.