Ved Damsgårdssundet i Bergen fører BOB Eiendomsutvikling AS nå opp verdens høyeste trehus. Foto: Ole Harald DaleProsjektsjef Ole Herbrand Kleppe står på et veggelement av limtre. Foto: Ole Harald DaleTrappesjakt av massivtre. Foto: Ole Harald DaleSlik ser Artec Prosjektteam for seg at Treet kan bli når det er ferdig. Illustrasjon: Artec Prosjektteam Foto: Artec Prosjektteam

Bygger verdens høyeste trehus med millimeterpresisjon

Limtreelementene i det 14 etasjer høye trehuset «Treet» må plasseres med en presisjon på pluss/minus fem millimeter.

Treet

«Treet» er 14 etasjer høyt. Planområdet er på fem mål, mens tomten er på 700 kvadratmeter. Bygget har en grunnflate på 20 x 21 meter. Deler av bygget står på 102 stålkjernepeler, de lengste

12 meter. Noen av pelene er trykkpeler, andre er strekk­peler.

«Treet» har et salgbart areal på 3.850 kvadratmeter og et samlet areal på 5.600 kvad­ratmeter. Totalrammen for prosjektet er cirka 220 millioner kroner inkl. mva.

Bygget er tegnet av Artec Prosjektteam. Sweco Norge er totalrådgiver. Bygging skjer i delte entrepriser. Innovasjon Norge og Enova støtter prosjektet.

Ved Damsgårdssundet i Bergen holder BOB Eiendomsutvikling AS nå på å føre opp Treet, verdens høyeste trehus som får til sammen 62 leiligheter.

Oppå det plasstøpte parkeringsanlegget stables fire etasjer med leilighetsmoduler. Så monteres fem etasjer høye bærende veggelementer av limtre rundt leilighetene og en plattform av limtre i femte etasje. Deretter løftes en etasje med leilighetsmoduler på plass inne i rammen i plattformen med en klaring på 34 millimeter.

Limtre og massivtre

Etter at et dekke av betongelementer er plassert oppå de fem etasjene med leiligheter gjentas prosessen to ganger. Limtreelementene må plasseres med en presisjon på pluss/minus fem millimeter i høyden og helt loddrett. Både modulene med leiligheter og de bærende elementene er bygget under tak på fabrikker. Alle hull er forboret og alle de bærende elementene er prøvemontert på fabrikken.

– Treet har trappe- og heishus i massivtre. Gavlveggene skal kles med cortenstål, mens fasadene med balkonger blir i glass. På denne måten blir limtrekonstruksjonene synlige i fasaden, gjennom glasset. Bygget vil bli enkelt å vedlikeholde og holde rent, sier prosjektsjef Ole Herbrand Kleppe i BOB Eiendomsutvikling.

Trevirket i bygget oppmagasinerer cirka 1.000 tonn CO2, noe som tilsvarer drøyt fem millioner kjørte kilometer med bensindrevet personbil eller cirka ti millioner kjøreturer over Puddefjordsbroen. Alt tømmer i limtreet er norsk gran. Treet vil ha en levetid på minst 70 år, men kan stå mye lenger.

– Kritiske områder på bygget vil bli tekket for å unngå fukt i konstruksjonen, sier Ole Herbrand Kleppe.

God lyddemping

Hver leilighetsmodul er en boks som står på neoprenmatter som bryter lyd. Dette er ifølge Kleppe en god måte å bygge på rent akustisk.

– Nærheten til trafikken på Puddefjordsbroen gjorde at vi valgte å ha innglassede balkonger. Vinduene har også lav lydgjennomgang, sier han.

Industriell byggeprosess

Leilighetsmoduler og bærende elementer bygges på fabrikk. Byggeplassen blir dermed en montasjeplass. Dette gir raskere produksjon og betydelig mindre kapp og avfall. Alle tekniske funksjoner og hvitevarer er ferdig installert i modulene, mens tilkobling til bygget skjer via tekniske sjakter i korridorene. Leilighetsmodulene er bygget i Estland av Kodumaja, som også monterer dem. Limtrekonstruksjonene er bygget og monteres av Moelven. Modulene fraktes på skip til byggeplassen, mens de bærende elementene kommer på bil.

Norges mest brannsikre

Bygget blir ifølge Kleppe Norges mest brannsikre leilighetsbygg.

– Når limtrekonstruksjoner begynner å brenne dannes det et lag av kull på utsiden av trevirket og brannen slukner. Det blir dessuten sprinkling både i leiligheter, i korridorer og over himling. Leilighetene blir godkjent i brannklasse EI90, sier Kleppe.

Passivhus

Treet er prosjektert og føres opp etter Tek10 og er i energiklasse A. Bygget er tilkoblet fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 15 kWh. Det betyr at med en strømpris på en krone vil det koste cirka 600 kroner årlig å varme opp en leilighet på 42 kvadratmeter.

Leilighetsmodulene er ifølge Kleppe ekstra tette for å redusere gjennomtrekk. Hulrom i gavlene er fylt med 20 mm matter av steinull, som gir både brannsikring og isolasjon.

Få ned svingehastighet

Treet vil svaie 15 mm i orkan. For å få svingeakselerasjon ned til nivå der det ikke er ukomfortabelt å være i bygget er det betongdekker i femte og tiende etasje og på taket for å gi bygget nok tyngde.

– Avstivende fagverk av tre i veggelementene bidrar også til økt stabilitet og redusert svingeakselerasjon. Å få ned svingeakselerasjonen var en krevende del av prosjekteringen, opplyser Kleppe.

Ved prosjektering av bærende konstruksjon har jordskjelvkrefter vært mest dimensjonerende.

Kleppe sier at «Treet» gir BOB Prosjektutvikling økt kompetanse.

– Dette er BOBs første prosjekt med moduler og første prosjekt med så stor grad av industriell produksjon. Vi har også lært mye av å jobbe med de faglige miljøene i Sweco, Moelven og Kodumaja.

32 solgte leiligheter

Når Treet er ferdigbygd vil det inneholde 62 leiligheter på 42 (et soverom) og 64/66 kvadratmeter (to soverom). Kvadratmeterpriser ved salg har variert fra 46.500 til 66.500 kroner etter beliggenhet og salgstidspunkt.

– 32 leiligheter er solgt. Jeg tror at interessen for bygget vil øke ytterligere når det reiser seg. Om kort tid vil det rage over Puddefjordsbroen og bli veldig synlig. Det siste halvåret har vi heller ikke annonsert, sier Kleppe.