MISK. Kjernen av Misk City planlegges som en klynge av kontorbygg rundt en felles åpen plass. Nå er de første av disse byggene designet. Illustrasjon: RMJM

Bygger verdens første non-profit by i Saudi Arabia

En 3,4 kvadratkilometer stor ny bydel planlegges i Saidi Arabias hovedstad Riyadh.