Sentrale aktører i prosjektet samlet foran butikkbygget: Pål Edwards (Coop Sørøst), Roy Rossebø (Coop Norge), Lilljan Jakobsen (Coop Norge Eiendom), Geir Kildal (Skagerak Energi), Morten Stensli (Ohmia Retail) og Per Arthur Larsen (Skanska). Foto: Coop

Sentrale aktører i prosjektet samlet foran butikkbygget: Pål Edwards (Coop Sørøst), Roy Rossebø (Coop Norge), Lilljan Jakobsen (Coop Norge Eiendom), Geir Kildal (Skagerak Energi), Morten Stensli (Ohmia Retail) og Per Arthur Larsen (Skanska). Foto: Coop

Bygger butikk med fleksibelt energisystem

Coops nye Extra-butikk i Dr. Munks gate i Porsgrunn blir den første butikken i Norge som bygges «fleksibilitetsklar» for fremtidens energinett.

Coop Norge Eiendom, Coop Sørøst og flere andre samarbeidspartnere er nå i gang med etableringen av en ny Extra-butikk som forhåpentlig kan bli standard for butikker i Coop. Prosjektet, Retailflex, innebærer eksperimentell uttesting av et energisystem som kan utnytte potensialet for energifleksibilitet i dagligvarebutikker. Det vil si at all fleksibilitet i butikkens energiproduksjon og forbruk skal utnyttes for å optimalisere energi- og effektbruk til det beste for butikken og det overliggende nettet.

– Dette er svært spennende og vil kunne være et viktig bidrag til redusert klimabelastning fra energibruk i butikker og framtidens energisystem som vil kreve mer fleksibilitet og effekt på grunn innslag av mer uregulerbar kraft, sol og vind, og elektrifisering av blant annet transport, sier administrerende direktør Helge Chr. Haugen i Coop Norge Eiendom AS i en pressemelding.

Prosjektet baseres på at beste tilgjengelige teknologi settes sammen til et effektoptimalt energisystem som er klargjort for å utnytte og levere fleksibilitet. Det er samspillet mellom teknologier og styring som gjør at elektrisk effekt blir redusert, flyttet, produsert og lagret.

I praksis betyr dette at butikken får solcelleanlegg på taket, batteri og el-bil lading tilknyttet sitt elektriske nett. I tillegg er de tekniske anleggene for varme, kjøling og ventilasjon integrert i et system for optimal energibruk og styrt via et toppsystem der også sol, batteri og lading er integrert. Dette gjør det mulig å overvåke og styre av energi- og effektbruken, forklarer Coop i meldingen.

Volue og NTNU vil sammen med Lede og Skagerak Energi utvikle nye systemløsninger som kreves, og har fått støtte til dette gjennom Forskningsrådets og Enovas Pilot-E program for 2021.

- Dette er et fremtidsrettet prosjekt som tar tak i utfordringer knyttet til effekt, lokal energiproduksjon og forsyningssikkerhet. Denne typen prosjekter er avhengig av samarbeid mellom flere parter. Vi tror at tiltakene vil føre til reduserte kostnader og økte inntekter for aktørene samtidig som det kan frigi effekt til andre formål. Løsningen som testes ut, kan få stor betydning nasjonalt og være en inspirasjon for næringslivet generelt og dagligvarebransjen spesielt, sier seniorrådgiver Monica Berner i Enova i meldingen.

Ohmia Retail, et datterselskap av TrønderEnergi, har sammen med Skagerak Energi ansvar for denne delen av prosjektet.

- Vi prosjekterer, drifter og optimaliserer infrastrukturen for kjøl, frys, ventilasjon og varme i butikker over hele landet, men dette er første gang vi skal utvikle og teste denne formen for fleksibilitet i fullskala. Lykkes vi, kan dette bli en modell for fremtidens energisystem som gir en positiv effekt for både butikken og omgivelsene rundt, i form av optimal utnyttelse av lokale energiressurser og redusert belastning på strømnettet, sier Morten Stensli, daglig leder i Ohmia Retail. Han legger til at de også kan benytte kunstig intelligens (AI) i optimaliseringen.

Bygget skal oppføres i massivtre, og det er Skanska som er entreprenør.