Byggenæringen holder koken

Byggenæringen har snart lagt bak seg to år med produksjon i koronapåvirket tilstand. Det ser heldigvis ikke ut til å ha lagt noen særlig demper totalt sett på prosjektene som er gjennomført, ei heller for investeringene som kommer for det neste året.