Byutvikling henger tett sammen med hvordan man designer byggene, understreker forretningsutvikler Line C. Lie i Hjellnes Consult.

- Byggdesign og byutvikling henger sammen

Å designe gode og miljøriktige bygg handler også om å skape områder hvor folk har lyst til å være.

Senter for eiendomsfag og Hjellnes Consult arrangerte konferansen Byutvikling21 i november.

– Vi gjorde det nettopp fordi vi mener man må se ting i sammenheng. Byutvikling henger tett sammen med hvordan man designer byggene, understreker forretningsutvikler Line C. Lie i Hjellnes Consult. Det framhevet daglig leder Roar Øglænd i 2020Park på konferansen. Han har ansvar for å utvikle det gamle industriområdet med Tau bryggeri i Stavanger, i et av de største prosjektene i regionen.

– Vi bygger først kontor, så boliger, og en del som svarer til timinuttersbyen - som barnehage, tilgang til skole, men ikke kultur, opplyser Øglænd. Han understreker at målet er å bli bydelssenter, men ikke bysenter. Forus som ligger rett ved, er egentlig bare en stor arbeidsplass

– Vi trenger en ny områdeplan som tar inn over seg at vi også skal ha både boliger og handel. Kommunen ønsker seg flere boliger i vårt område. Vi vil ha boliger, men ønsker også de andre tingene slik at vi får et hele som er mer krydret, sier Øglænd.

Nok funksjoner og nok folk

Også dekan Erling Dokk Holm fra Markedshøyskolen poengterte behovet for å se ting i sammenheng i sitt innlegg.

– Å koble nok funksjoner og nok folk er avgjørende for å få til god by- og tettstedsutvikling, mener han, og trekker fram Lørenskog som et eksempel på utfordringene vi står overfor.

– Lørenskog er et Norge i miniatyr: kaotisk, elendig planlagt, ustrukturert, usammenhengende og på kanten av uforståelig – men sånn er store deler av Norge, sier Dokk Holm. Han mener mangel på samordnet transportpolitikk er en av de viktigste årsakene til dårlig byplanlegging.

– Det hjelper ikke å gi folk vei eller tog hvis de ikke er tvunget til å drive med arealplanlegging. Lillestrøm har 12.000 innbyggere og Norges beste kollektivknutepunkt. Det er eksepsjonelt dårlig utnyttelse, sier Dokk Holm.

Kultur ikke nok

Han trekker også fram næringslivets rolle, både i forhold til fremtidig arbeidsmarked og dermed boligmarked, og fordi varehandel er viktig i byer.

– Mange har veldig stor tro på kulturhus, men ideen om at de skal redde alt og gis et stort ansvar, tror jeg er veldig feil. Bysentrum skal være opplevelser, men varehandel er ikke helt uten betydning. Hvis man ikke ser forholdet mellom hva som skjer i første etasje og hvor mange som bor rundt, så går det ikke. Vi må bygge for den situasjonen som finnes fremover i tid, understreker Dokk Holm.

Helhetsverktøy

Mange av disse perspektivene kan operasjonaliseres med Breeam Communities, en metode Hjellnes Consult har bygget solid kompetanse på.

– Det er et helhetlig verktøy som ivaretar samspillet mellom mennesker, bygg og områder, og hvor helhetlig planlegging gir uttelling, understreker Lie. Mange aspekter ved et område ivaretas, blant annet trygghetsfølelse. Dette var også et tema på konferansen, hvor Anders Buchardt fra Pasab Eiendomsutvikling fortalte hvordan hotellet de bygget ved på Norra Bantorget forandret området.

– Mens folk tidligere knapt turte oppsøke den forfalne parken rett ved, ble hotellprosjektet startskuddet på opprustning av hele området, som nå har blitt veldig populært. Breeam Communities har et konkret punkt som gir poeng for å ivareta sikkerhet og folks trygghetsfølelse, forteller Lie.