Fram Bygg Reis Deg i 2017 hvor Kronprins Haakon besøkte Digital Arena. 

Bygg Reis Deg: Vil tette digitaliserings-gapet

Bygg Reis Deg ønsker å bidra til å bryte det digitale klasseskillet ved å videreføre og foredle konseptet «Digital Arena.» 

Under neste års Bygg Reis Deg er av den grunn hele strukturen for oppbygging av hallene endret for å følge rutinene i byggeprosessen. Dette innebærer at alle verktøy, applikasjoner og tjenester man trenger i en tidlig prosjektering- og byggefase vil bli lokalisert i hall A. Felles for redskapene er at de hver for seg, eller sammen, kan forbedre effektivitet, samhandling, vareflyt og den løpende dokumentasjonen fra en gitt byggeprosess.

– For å gi et mest mulig komplett bilde av en moderne og fremtidsrettet byggeprosess, vil vi løfte frem oppegående prosjekter og gode eksempler på hvordan digitale verktøy kan bidra til en mer effektiv og bærekraftig prosess, og dermed gi et bedre resultat både når det kommer til bunnlinja for den enkelte aktør og i form av bedre bygg, sier Bård Krogshus i BIM Verdinettverk som har fått ansvaret for å bygge opp Digital Arena.

Krogshus er av den oppfatning at den pågående digitaliseringen av byggenæringen har synliggjort et klasseskille mellom de som har grepet mulighetene og bruker digitale verktøy for alt de er verd, og de som fortsatt sitter på gjerdet og venter på at digitaliseringsbølgen «skal gå over.»

– Med Digital Arena ønsker vi å bidra til å tette dette gapet og dermed å bryte ned det digitale klasseskillet. Digitaliseringen kommer til å påvirke byggenæring i større og større grad og vi ønsker å gi alle den kunnskapen og innsikten de trenger for å fortsette å være en del av byggenæringen. Vårt mål er å løfte frem prosjektsamarbeid, nye produkter, innovasjoner og bedrifter innenfor temaet digitalisering, og samtidig ta opp problemstillinger og løsninger for bedre digital samhandling mellom roller, fag og faser i et byggeprosjekt. Vi vil legge opp til presentasjon av samarbeidsprosjekter, temadager, foredrag og seminarer som retter seg spesifikt til ulike roller i verdikjeden. Bygg blir mer kompliserte, det er større krav til for eksempel energi og miljø og informasjonsmengden i byggeprosjekter eksploderer. Den beste måten å håndtere dette på og å ha kontroll på at bygget møter alle krav, er å jobbe digitalt med informasjonen i alle ledd. Ambisjonen til Digital Arena er å gi besøkende svar på spørsmål om digitalisering raskt og enkelt, avslutter Krogshus.