Bygg Reis Deg-sjefen styrket i troen på de fysiske møteplassene

Administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø har klokkertro på Bygg Reis Deg som fysisk møteplass for byggenæringen. Med en pågående pandemi har både antall utstillere og gjester gått ned fra sist messe, men messen har likevel overgått Nybøs forhåpninger.