Bygg21: Forskningsrådet håper på løft for næringen

Forskningsrådet håper Bygg21-rapporten vil bidra til bedre bygg og produktivitetsgevinster i byggenæringen.

Avdelingsdirektør Eirik Normann i Forskningsrådet.

- Dette er en strategi som næringen i nokså stor bredde har klart å samle seg om . Det er nok første gang en så stor næring som dette har klart et slikt grep. Samling betyr i denne forbindelse at det er rimelig bred enighet om de målformuleringer som står her og tiltak som lanseres. Det er mange som har gitt sin mening gjennom møter og høringer, sier avdelingsdirektør Eirik Normann i Forskningsrådet i en melding.

Normann har vært styremedlem i Bygg21, og har tro på at arbeidet kan gi resultater.

- Dersom man klarer i det videre løp å samarbeide om de målsettinger som er nedfelt i strategien vil det forhåpentligvis gi et løft for næringen som bidrar til både produktivitetsgevinster i næringen selv og i siste instans bedre bygg for hver og en av oss og for samfunnet som helhet. Dette er bra for samfunnet, næringen og forbrukerne, sier Normann. 

Det er en del av ambisjonen om at næringen investerer mer systematisk i FoU slik at produkter og tjenester fornyes.

- Dette gir på sikt en mer kunnskapsintensiv næring som evner å fornye seg, og der sluttresultatene blir bedre bygg og bedre byggeprosesser, tror Normann.