LO: Godt utgangspunkt for byggenæringen

- Godt partssamarbeid vil være sentralt for å løse byggenæringens utfordringer, mener Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO.

- Godt partssamarbeid vil være sentralt for å løse byggenæringens utfordringer, mener Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO.

Byggenæringen sliter med lav produktivitet, høye byggekostnader og sosial dumping. En ny strategi - Bygg 21 - peker mulige løsninger for fremtiden.

- Vi mener potensialet for økt verdiskaping i byggeæringen er stort, og denne strategien peker ut riktig retning, sier LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

Han viser til at utfordringen for næringen blant annet er at den er fragmentert, preget av stor grad av innleie, useriøsitet og sosial dumping.

- Strategien peker på at lederne i byggenæringen har en utfordring. Bygg 21 kan bidra til å gjøre næringen bedre, men vi mener det fordrer at den tar tak i partssamarbeidet på en god måte, sier Gabrielsen.

Han viser til hvordan partene i petroleumsnæringen jevnlig møtes i samarbeidsorganet Konkraft for å diskutere ulike utfordringer, og mener noe tilsvarende må på plass i byggenæringen.

- I Bygg 21 har partene gått sammen om en felles strategi. Det er bra. Nå må dette gode samarbeidet fortsette, sier Gabrielsen.

Målene som Bygg 21-strategien peker ut er:

• Seriøsitet i alle ledd.

• Riktig kompetanse i alle ledd.

• Økt produktivitet.

• Gjennomgående bruk av IKT.

• Konkurransefremmende innovasjonspolitikk.

• Bærekraftige bygg.

• Fremtidsrettede bygg, byer og regioner.

- Man må starte i bunnen her, med gode, seriøse arbeidsforhold. Mange aktører er flinke, men det finnes også mange sorte får. For å klare å øke produktivitet og kompetanse, må man rydde opp. Gjør man ikke det, kommer man ingen vei, mener Gabrielsen.