Petter Eiken foran fremleggelsen av Bygg21-strategien. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadHer har Jan Tore Sanner fått strategirapporten fra Petter Eiken. Foto: Svanhils BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild Blakstad

Bygg21-strategi: Byggenæringen kan bli 20 prosent mer effektiv

- Byggenæringen skal bli mer produktiv, bærekraftig og seriøs.

F.v.: Liv Kari Hansteen, Jon Sandnes, Petter Eiken og Jan Tore Sanner. Foto: Svanhild Blakstad

Det var budskapet da styreleder Petter Eiken i dag overleverte Bygg21-strategien for til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Byggenæringen har gjennom flere år blitt kritisert for å være useriøs og lite produktiv. Svart arbeid og sosial dumping har preget overskriftene. Nå vil næringen gjør inntrykket til skamme.

- Bygg- og eiendomsnæringen har tatt utfordringen. Med denne strategien søker vi å bli mer produktiv, mer seriøs og mer bærekraftig, sier styreleder i Bygg21, Petter Eiken.

Mer enn 400 ledende representanter for byggenæringen, interesseorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og myndigheter har gitt innspill til dokumentet Sanner i dag fikk i hånden.

- Norges nest største næring er alt for lite innovativ. Det skal det nå bli slutt på, sier Sverre Tiltnes, programdirektør i Bygg21.

Strategien viser at byggenæringen kan øke produktiviteten med 20 prosent. Det største effektiviseringspotensialet ligger i bedre planlegging, og i bedre samarbeid næringsaktørene i mellom.

Her har Jan Tore Sanner fått strategirapporten fra Petter Eiken. Foto: Svanhils Blakstad

- Næringens bedrifter må bli flinkere til å samarbeide. Det er også hva vi forplikter oss til gjennom denne strategien, sier Eiken, som også er direktør for Rom Eiendom A/S.

Bygg21-strategien inneholder mål og tiltak på en rekke områder som innovasjon, kunnskapsoverføring, rekruttering, bærekraft og konkurransekraft. Samarbeidsprogrammet ønsker å styrke den industrielle konkurransekraften og redusere energi- og miljøbelastningen fra næringen. Blant annet ønsker Bygg21 å gjøre en forskningsmessig studie av vilkårene for innovasjon i byggenæringen.

Bygg21 ønsker en utvidet satsing på bærekraftige og energismarte bygg. Flere pilotprosjekt må til for å sette nye standarder og bli demonstrasjonsobjekt. Strategien peker på behovet for en mer systematisk etter- og videreutdanning for å øke næringens kompetanse og seriøsitet. Andelen medarbeidere med fagutdanning må økes.

Bygg21 ønsker bedre bransjenormer i produksjons- og byggeprosess og gode indikatorer på hvordan gode bygg kan øke produktiviteten til de som bruker byggene. Dette er noen av målene strategien skisserer.

- Byggenæringen er en av Norges aller viktigste næringer. Gode bygg gir et godt samfunn. Jeg er derfor glad for at byggenæringen ønsker et felles løft, sa Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, da han mottok strategien.

Les hele rapporten her