BundeByggs administrerende direktør Ole Kristian Berg (til venstre) og daglig leder Dag Tellefsen i Frelsesarmeens Eiendommer. Foto: BundeBygg

Bundebygg bygger omsorgsbygg i Oslo

Bundebygg har signert kontrakt med Frelsesarmeens Eiendommer om bygging av Omsorg+, som Frelsesarmeen skal drifte, på Teisen i Oslo.

Illustrasjon: Dyrø & Moen Arkitekter

Det skriver BundeBygg i en pressemedling denne uken.

Frelsesarmeens Eiendommer AS ervervet eiendommen i 2014 på basis av utlyst konkurranse fra Oslo kommune knyttet til bygging og drift av Omsorg+. Eiendomsselskapet har nå fått grønt lys fra Oslo Bystyre om bygging av 87 Omsorg+-enheter og en barnehage på Teisen.

Foretrekker samspill

BundeBygg har i samspill med Frelsesarmeens Eiendommer arbeidet på prosjektet siden 2014, og signerte nylig avtale om bygging av Omsorg+. Prosjektet er på 12.000 kvadratmeter, og har to års byggetid. Rammesøknad er planlagt sendt i februar 2020 med byggestart tredje kvartal samme år.

– Samspill er vår foretrukne entrepriseform, med tidlig involvering i et åpent og tillitsfullt samarbeid med byggherren, sier BundeByggs administrerende direktør Ole Kristian Berg i pressemeldingen.

– Det er veldig gledelig å gjennomføre dette prosjektet med Frelsesarmeens Eiendommer AS hvor vi jobber sammen, helt fra tidlig fase og med mål om å sikre gjennomføring og kostnadsrammer, fortsetter han.

Bygget vil bli formet som en T med henholdsvis seks og fire etasjer. Grunnet beliggenheten på en liten høyde nært ved E6, er det komplekse støyforhold som har vært med å utforme bygget.

– Sårt tiltrengt

I underetasje og kjeller blir det etablert treningsrom med tilhørende garderober, kontorer, lager og boder. I første etasje kommer de ulike fellesfunksjonene som resepsjon, kafé, kjøkken, bibliotek og hobbyrom, fotpleie, frisør, fysioterapi og noen få boenheter. I andre til sjette etasje vil det være boenheter.

– Det er godt å endelig være i gang etter mange forsinkelser og utsettelser, sier daglig leder Dag Tellefsen i Frelsesarmeens Eiendommer sammen med BundeByggs Utviklingssjef Tor Berglid.

– Disse Omsorg+-plassene er sårt tiltrengt i området og vi gleder oss sammen til den dagen nøkkelen overleveres, avslutter de.

Eiendommen i Teisenveien 5 er fra før av bebygget med blant annet et skoleanlegg fra 1920 tallet. Dette anlegget vil bli bygd om hovedsakelig til barnehage. Skoleanleggets struktur vil i hovedsak beholdes, og det vil bli et eget byggeprosjekt knyttet til å gjøre skoleanlegget om til barnehage. Den inngåtte avtalen mellom Frelsesarmeens Eiendommer og BundeBygg gjelder Omsorg+-delen, men det er en intensjon om tilsvarende avtale om ombygging til barnehage, som skal kunne romme ti avdelinger.