Illustrasjon: 3D Estate

Illustrasjon: 3D Estate

BundeBygg bygger 178 leiligheter i Hole

BundeBygg og Steinsfjorden Eiendom har signert kontrakt som omfatter oppføring av 178 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller på Vik i Hole kommune.

Det er Gevelt Holding AS og Suninvest AS som står bak utbyggingsselskapet Steinsfjorden Eiendom, skriver BundeBygg i en pressemelding.

- Vi i BundeBygg takker for tilliten fraSteinfjorden Eiendom om bygging av dette flotte prosjektet. Vi er stolte av å kunne bidra til å realisereutbyggernes spennende planer for utviklingenav Vik, dette er et prosjektsom passer godt inn i vår portefølje, sier administrerende direktør Ole Kristian Berg i BundeBygg i meldingen.

Kontrakten skal gjennomføres i entotalentreprise. Størrelsene på leilighetene varierer mellom 51 og 183 kvadratmeter. Prosjekteringen er godt i gang, og man planlegger for oppstart betongarbeider i løpet av høsten 2022.

- Det er en stor glede at vi har fått med oss en faglig dyktig og seriøs entreprenør som BundeBygg til å bygge for oss. Vi får mange henvendelser fra kjøpere som ønsker leilighet i Steinsfjorden Terrasse,og salget vitner om stor interesse for prosjektet. Vi har kjøpere både lokalt og utenbys fra og for øyeblikket er cirka 30 prosent av kjøpernetilflyttende fra Oslo og Bærum, sier daglig leder Reidar Engebretsen i Steinsfjorden Eiendom i meldingen.