Kjetil Johansen i GK Gruppen skal lede brukergruppen for tekniske entreprenører. Foto: buildingSMART

BuildingSMART med egen brukergruppe for tekniske fag

Kjetil Johansen som leder den nye brukergruppen tror det er kroken på døra for alle tekniske entreprenører som ikke blir med på overgangen til åpenBIM.

Nå vil han bidra sterkt til at åpenBIM også tilpasses de tekniske fagenes behov.

En av buildingSMART Norges kanskje viktigste oppgaver er å organisere de mange sprikende grenene av byggenæringen i faglige brukergrupper for å ta vare på og tilpasse alle smarte løsninger og gode ideer som dukker opp, til åpne formater.

– Gjennom våre respektive brukergrupper ønsker vi å skape en fremtid hvor utviklingen er styrt av gode løsninger, de ulike brukernes behov og de mange tekniske framskrittene som hver dag gjøres. I buildingSMART ser vi på det som vårt ansvar å utvikle og implementere smarte løsninger for digitalisering av alle næringens prosesser i et livsløpsperspektiv, sier Anstein Skinnarland, daglig leder i buildingSMART Norge i en pressemelding.

Tekniske entreprenører får egen brukergruppe

Blant de ulike brukergruppene er det «Tverrfaglig Brukerforum» som håndterer alle tverrfaglige problemstillinger. Tidligere har administrasjonen NELFO ved Glenn Sundbakken representert tekniske entreprenører i dette overordnede brukerforumet, men de tekniske fagene har ikke hatt en egen, bredere brukergruppe i ryggen. Nå forandrer dette seg drastisk.

– Vi er glade for at GK ville gjøre en innsats og samarbeide med Nelfo for å etablere en tyngre og mer omfattende brukergruppe for de tekniske fagene. Etter noen runder med innledende arbeid for å definere et mandat for gruppen, har de nå lyktes med å få med både Bravida og Caverion. Med dette tyder alt på at «Teknisk Brukerforum» blir en selvdreven, faglige motor som kan bidra inn mot Tverrfaglig Brukerforum med gode løsninger, sier Skinnarland.

Han påpeker at tekniske installasjoner er jo sentrale elementer i alle funksjonelle og smarte byggverk. Det er viktig at informasjon om og i mellom disse kan utveksles og utnyttes gjennom hele verdikjeden - og i hele livssyklusen - til et gitt byggverk.

– Vi håper mange tekniske entreprenører nå kjenner sin besøkelsestid og blir med på dette felles løftet for å sikre at fremtiden også for tekniske fag ligger i digitalisering på åpne og frie formater, sier Skinnarland.

Erfaring og interesse

Kjetil Johansen, BIM-ansvarlig for inneklima i GK Gruppen, har lenge jobbet med å implementere åpenBIM som nav for alle prosesser i GK Gruppen. Fra det rent praktiske ute på byggeplass til et mer overordnet mål om å få ned antall feil, effektivisere byggingen, bedre dokumentasjonen og fremme samhandling på tvers av fagbarrierene de som entreprenører møter i hverdagen. Johansen tror det er kroken på døra for alle tekniske entreprenører som ikke blir med på overgangen til åpenBIM.

– Innen få år tror jeg vi er tett på 100 prosent BIM i alle våre prosjekter. Da vil de som ikke har tatt inn over seg den teknologiske utviklingen stå ute i kulden. Allerede fra 1. juli 2016 satte Statsbygg krav til at all prosjektering skal gjøres på åpenBIM. Gevinstene er åpenbare. Mange feil kan unngås og det ligger potensielt store besparelser i å utnytte digitale løsninger hele veien fra prosjektering til montering, drift og vedlikehold, sier Johansen.

Vil bidra i utviklingen

GK Gruppen ønsker derfor å være tett på utviklingen av åpenBIM. Tilpassede BIM-formater er i så henseende helt avgjørende. Dersom alle prosjektene på sikt skal gjennomføres med BIM i bunn, må man ha formater som gjenspeiler virkeligheten og de problemstillingene tekniske entreprenører møter i hverdagen.

– Generelt sett ser det ut til at BIM foreløpig er lite utbredt i vår gren av byggenæringen. Dette er ikke vår del av bransjens skyld alene, man er selvsagt avhengig av at verktøyene er tilgjengelige og formatene tilstrekkelig oppegående for å få jobben gjort. Det håper vi flere vil hjelpe til med og ønsker herved alle som vil bidra hjertelig velkomne til neste møte i Teknisk Brukergruppe, avslutter Johansen.