En småsyk SV-leder Audun Lysbakken ble stående for seg selv da han og de to regjeringsmakkerne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram budsjettenigheten mandag. Foto: Annika Byrde / NTB

En småsyk SV-leder Audun Lysbakken ble stående for seg selv da han og de to regjeringsmakkerne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram budsjettenigheten mandag. Foto: Annika Byrde / NTB

Budsjettrio med grønne og sosiale endringer

Etter uker med intense forhandlinger mellom SV og regjeringen la partiene mandag fram det de selv kaller et historisk grønt og sosialt budsjett.

De gamle rødgrønne partnerne la fram en budsjettenighet som tilsynelatende passet godt til det gamle fargebegrepet.

På pressekonferansen der det ble lagt fram, sto en småsyk SV-leder Audun Lysbakken symbolsk nok med avstand til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som han ikke ville gå i regjering med.

– Det er bare på grunn av smittevernhensyn, altså, fleipet finansministeren.

De tre partiene skrøt av forhandlingene og sa at enigheten de har kommet fram til, gir mer til vanlige folk, distriktene og til en grønn framtid.

– Det er det mest omfordelende og grønne budsjettet som er blitt lagt fram i Stortinget på mange, mange år, sier Støre.

Reverserer kutt
SV-lederen framholdt at partiet har sørget for at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel, samt at viktige SV-reformer som gratis SFO og en tannhelsereform nå iverksettes.

For SFO blir det gratis halvdagsplass for førsteklassingene, mens det loves billigere tannlege til flere unge, økt støtte til regulering og økt kapasitet i tannhelsetjenesten.

– Jeg mener vi har vist tydelig at vi kan få til forandring fra vår posisjon i Stortinget, sier Lysbakken.

Han ramset opp en lang rekke kutt fra Solberg-regjeringen som han omtalte som usosiale, som nå fjernes: Kuttet i barnetillegget for uføre, kutt i uføres friinntekter og fjerningen av brillestøtte for barn reverseres.

I tillegg økes bostøtten, mens det skal legges fram en lovendring om at barnetrygd skal holdes utenom ved beregning av sosialhjelp.

– Etter mange år med forlik som har gitt mest til dem som har mest, har vi nå en enighet som reverserer det ene usosiale kuttet etter det andre som Erna Solberg har gjennomført, sier Lysbakken.

Permitterte får feriepenger
En av de virkelig store flokene for Støres regjering har vært at den i sitt budsjettforslag ikke fant rom til å gi feriepenger til folk som ble permittert eller arbeidsledige i koronakrisen.

Det er blitt kritisert fra venstresiden og fagbevegelsen. Nå kommer det på plass. Det settes av rundt 1,2 milliarder kroner til dette.

Støre viste på pressekonferansen til at dette er en stor sum, og at det har tatt tid å finne plass til dette. På spørsmål om hvor det kuttes for å finne penger til nye grep, svarte statsministeren at det gjøres bredt, med løsninger på mange felt.

– Vi satser på næring, klimakutt og grønn politikk med ordentlige virkemidler i bunn, sier Støre.

Ikke dyrere å kjøre bil
Finansminister Vedum trakk også fram at det ikke blir dyrere å kjøre bil i Norge neste år. I tillegg påpeker han at 82 prosent av oss får lavere eller likt skatte- og avgiftstrykk neste år.

– Det er masse grep som vil treffe folk med vanlige inntekter rundt om i landet. Så er det de med høyere inntekter, som må betale lite granne mer, sier Vedum.

Han trakk også fram at det var funnet flere løsninger som tar vare på folk i distriktene, i budsjettenigheten.

Statsministeren trekker fram at det er funnet løsninger i budsjettenigheten som også etter Arbeiderpartiet og Senterpartiets mening, gjør budsjettet bedre.