Prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet, Tuva Eiklid (t.v), daglig leder i Gudbrandsdal massivtre, Jon Sneve og daglig leder i Brun Bygg, Torstein Brun.
Prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet, Tuva Eiklid (t.v), daglig leder i Gudbrandsdal massivtre, Jon Sneve og daglig leder i Brun Bygg, Torstein Brun.Foto: Stian Berge

Brun Bygg skal levere dagsturhytter til Innlandet

Målsettingen er at Brun Bygg skal levere 46 dagsturhytter til Innlandet fylkeskommune innen 2025.

Høsten 2020 inviterte Innlandet fylkeskommune til arkitektkonkurranse om utforming av Dagsturhytta Innlandet, der RAM arkitektur vant konkurransen. Nå har Brun Bygg AS vunnet konkurransen om å levere dagsturhyttene i Innlandet. Avtalen med det Vågå-baserte selskapet ble signert på fredag, skriver Innlandet fylkeskommune på sine nettsider.

Pris og kvalitet

Prosjektperioden varer ut 2025 og hver kommune i Innlandet har mulighet til å inngå avtale med leverandør. Brun Bygg er totalleverandør og avtalen består av tre faser; produksjon på fabrikk, transport og montering.

- Beslutning om tildeling er gjort med bakgrunn i prisen som er fastsatt til 750.000 kroner, og kvalitet basert på tildelingskriteriene kvalitet, gjennomføring og form. Vi er trygge på at Brun Bygg kommer til å levere etter avtalen, sier prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet, Tuva Eiklid.

Det er RAM arkitektur som har utformet Dagsturhytta Innlandet.
Det er RAM arkitektur som har utformet Dagsturhytta Innlandet.Illustrasjon: Peer Bull-Hansen fra RAM arkitektur

Lokale underleverandører

Brun Bygg ser fram til å starte byggeprosessen.

- I konkurranse med flere andre er det artig å sitte igjen med jobben. Vi har lagt ned en innsats for å levere et bra produkt. Vi støtter oss på mange lokale tremiljøer, slik som Gudbrandsdal massivtre, Skjåk allmenning og Langmårkje allmenning. Prosjektet er kjempespennende, spesielt med tanke på de ulike tomteplasseringene. Det blir en artig rundreise innenfor et spredt geografisk område med det mangfold som er i naturen her i fylke, sier daglig leder for Brun Bygg, Torstein Brun.

Bygges i massivtre

Dagsturhytta Innlandet skal bygges med elementer i massivtre. Dette gir stor mulighet for å prefabrikkere elementer til bygget - dekker, vegger og tak som raskt kan settes sammen ute på tomta, opplyser Innlandet fylkeskommune

- Massivtre er et miljøvennlig byggemateriale laget av krysslimte lag av tremaller, eller planker, som settes sammen til solide elementer. Treverk puster, noe som gir god luftkvalitet og bedre inneklima, sier Eiklid.

Nå skal dagsturhytta detaljprosjekteres før byggestart våren 2022. Det er en målsetting at første dagsturhytta skal stå ferdig før neste sommer.

Dagsturhytta Innlandet

– Prosjektet Dagsturhytta er initiert av Innlandet fylkeskommune, etter idé fra tidligere Sogn og Fjordane fylke. Erfaringene derifra er at dagsturhyttene er godt besøkt og har skapt stort engasjement i lokalmiljøet

– Formålet med prosjektet er å stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.

– Dagsturhytta Innlandet skal skape møteplasser og være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.

– Målsetting om 46 dagsturhytter, én i hver kommune i Innlandet, innen 2025.

– Dagsturhytta har en kostnadsramme på 750 000 kroner (eks. mva.) per hytte.

– Kommunene stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta, i tillegg til å betale en liten egenandel.

– Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 14,3 millioner kroner til prosjektet. Det innebærer en finansiering på 300.000 kroner per hytte. I tillegg kan det søkes om spillemidler.

– Innlandet fylkeskommune dekker kostnadene knyttet til prosjektleder, samt arkitekt- og anbudskonkurranse.