Marianne Gjertsen Ebbesen, konserndirektør for boligutvikling trehus i OBOS, mener at et godt arbeidsmiljø er noe av det viktigste på arbeidsplassen. Foto: OBOS

Marianne Gjertsen Ebbesen, konserndirektør for boligutvikling trehus i OBOS, mener at et godt arbeidsmiljø er noe av det viktigste på arbeidsplassen. Foto: OBOS

Bruker lærlingene som forbilder i sikkerhetsuke

I OBOS Block Watne spiller lærlingene en viktig rolle som forbilder når sikkerhetsuken går av stabelen.

Denne høsten har OBOS hatt sikkerhetsuke for alle sine medarbeidere både i Norge og Sverige.

– Særlig viktig ble det å ruste lærlingene i OBOS Block Watne for et trygt, langt og godt arbeidsliv. Det krever gode holdninger og nok kunnskap til å sette sikkerheten først, både for seg selv og andre, skriver selskapet i en pressemelding.

– Fysisk og psykisk arbeidsmiljø er noe av det viktigste på en arbeidsplass. Våre medarbeidere skal komme vel hjem, hver dag. Når vi tar inn tømrerlærlinger er sikkerhet noe av det første vi gir opplæring i. Det gjør at lærlingene etter hvert opptrer som forbilder for kolleger og får gode holdninger til egen og andres sikkerhet, sier Marianne Gjertsen Ebbesen, konserndirektør for boligutvikling trehus i OBOS i meldingen.

Hun peker på at sikkerhetsuken er med på å øke kunnskap og bevissthet rundt hva som skal til for å ha et sikkert og godt arbeidsmiljø, enten man jobber på kontor eller byggeplass.

– Alle som jobber hos oss skal vite hva de selv kan gjøre for å forebygge skader, ta vare på hverandre og hvordan de skal opptre dersom det først skulle skje en ulykke, sier Ebbesen.

Tømrerbas Per Håkon Løvoll og tømrerlærling Tora Synes Hagerup. Foto: OBOS

Tømrerbas Per Håkon Løvoll og tømrerlærling Tora Synes Hagerup. Foto: OBOS

Tora Synes Hagerup er en av 23 lærlinger i OBOS Block Watne. Hun kommer inn i arbeidslivet med bedre kunnskap om HMS enn det eldre kolleger gjorde den gangen de var nye i arbeidslivet.

– Sikkerhet og arbeidsmiljø er en del av tømrerutdanningen, men etter at jeg ble lærling i OBOS Block Watne har jeg fått langt grundigere opplæring, blant annet gjennomgang av sikkerhetshåndboken og opplæring i bruk av maskinverktøy, sier Tora Synes Hagerup i Obos Block Watne, Møre og Romsdal, i meldingen.