Forskere i Singapore har laget denne benken i 3D-printet betong for å demonstrere at knust glass kan erstatte sand i betong også til 3D-printing. Foto: NTU Singapore
Forskere i Singapore har laget denne benken i 3D-printet betong for å demonstrere at knust glass kan erstatte sand i betong også til 3D-printing. Foto: NTU Singapore

Bruker knust glass som tilslag i 3D-print-betong

Resirkulert glassavfall kan bli til fullverdig 3D-printet betong.