Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Foto: Stefan Offergaard

Bruker 1,7 milliarder kroner på digitale prosjekter i 2019

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte byggenæringen på dag to av Byggedagene 2019, og kunne fortelle om flere nye offentlige prosjekter for en moderne næring.

Under tittelen «En fremgangsrik bygge- og eiendomsnæring» fortalte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland om flere statlige tiltak som kan være med på utviklingen av morgendagens byggenæring under årets andre Byggedag. Tema for dagen er «Smart arbeidsliv».

‒ Boliger og næringsbygg skal bygges raskere og rimeligere enn før, og utbyggingen skal fungere best mulig. De fleste løsningene skal bransjen utvikle selv, men vi skal bidra til at det offentlige ikke fordyrer prosessen, sa Mæland.

Digital fremtid

Et område hvor regjeringen håper å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for byggenæringen, er gjennom digitalisering av de offentlige prosessene i en utbygging.

‒ Det blir større trykk på digitalisering, og vi har nå en egen digitaliseringsminister. I år vil vi bruke 1,7 milliarder offentlige kroner i tillegg til de kronene vi allerede bruker på eksisterende områder, fortalte Mæland.

Kommunal- og moderniseringsministeren trakk også frem flere offentlige digitaliseringsprosjekter som kan få stor innvirkning på byggenæringen i årene som kommer. En av disse er DiBKs digitalisering av byggesak, Fellestjenester BYGG, som kom online i 2018. Elektronisk nabovarsel fra Norkart er et annet digital prosjekt som Mæland tror vil forenkle arbeidshverdagen i den norske byggenæringen.

Nye utfordringer, nye verktøy

En ny geodatastrategi og et nytt kart med anslag for akkurat hvor utsatte bygninger og infrastruktur langs norskekysten er for stigende havnivå og stormflo er eksempler på nye verktøy i møte med nye problemstillinger.

Mæland kunne også fortelle om at departementet har gitt storbyuniversitetet Oslo Met i oppdrag å etablere et eget senter for boligmarkedsforskning.

‒ Vi ser på hvilke virkemidler vi har for å effektivisere offentlig infrastruktur. Men det er dere som må ta mulighetene i bruk, slo Mæland fast for Byggedagene-publikumet.