God stemning etter en drøy ukes drift av den digitale løsningen. Jorun Kragseth og Anne Sofie Strand Erichsen fra Norkart sammen direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Heldigitalt nabovarsel er tatt i bruk

Norkarts nyutviklede digitale nabovarsel via Altinn er lansert og tatt i bruk. På besøk hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) var kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland imponert av resultatet. 

(Klikk for større versjon)

– En digitalisering av byggesøknadene betyr en enorm forenkling for søkerne, og er også viktig for det offentlige, slo Mæland fast etter å ha fått en innføring i tjenesten av utviklerne fra Norkart.

Prosessen med nabovarsling har tidligere vært manuell. Byggesøkeren måtte finne selv ut hvem som eide de nærliggende eiendommene der det skulle bygges. Riktig informasjon om byggeprosjektet måtte sendes ut til hver enkelt berørte nabo – via dyre og tidkrevende rekommanderte postsendinger.

Det er cirka 80.000 byggesaker i Norge hvert år. Antallet nabovarsler varierer i forhold til nærliggende naboer, men det er grunn til å anta at det blir noen hundre tusen nabovarsler i året.

Ved hjelp av Norkarts nye løsning er denne tjenesten nå automatisert. Nabovarslene sendes digitalt fra søker som går direkte til de aktuelle mottakernes innboks i Altinn. Her kan naboene få mulighet til å samtykke eller til eventuelt å komme med en merknad til byggeplanene.

Skal være enkelt
Systemutvikler hos Norkart, Anne Sofie Strand Erichsen, forteller at de har lagt vekt på å gjøre tjenesten så enkel og lettfattelig som mulig. – Det er forsøkt mest mulig autoutfylling når man skal beskrive prosjektet, og man kommer ikke videre til neste steg før man er ferdig. Ved behov kan man legge ved vedlegg. Det er også en chat for de som sitter helt fast, forklarer Erichsen.

Hele tjenesten hviler på tjenesteplattformen Fellestjenester Bygg, som DiBK har utviklet. En rekke selskaper, samt Oslo kommune, har fått konsesjon til å utvikle verktøy som skal bidra til å bygge den digitale motorveien når det gjelder søknadsprosessene.

– En av grunnene til at vi som leverandør har fått denne tjenesten er at DiBK har lagt grunnlaget med Fellestjenester Bygg. Dette er bare starten, det er mye utviklingsarbeid når det gjelder digitalisering av byggesaker, sier Jorun Kragseth, ansvarlig for digitalisering av byggesak i Norkart, som også poengterer at det er viktig at innbyggerne i en kommune kan være involvert og få innsyn i byggesakene.

– 17 selskaper har fått konsesjon av oss til å utvikle denne type løsninger. For oss i DiBK er det viktigste at man validerer opp mot Fellestjenester Bygg. Vi lager systemer som hele tiden skal følge opp lov- og forskriftsverket. Slik at utviklerne kan konsentrere seg om å lage best mulige løsninger, understreker Per-Arne Horne, direktør i DiBK.

Det er om lag 100 kommuner som har, eller i er i ferd med å investere i eByggesak, en nasjonal standard som setter krav til fagsystem for kommunal byggesaksbehandling. eByggesak legger opp til at blant annet Norkarts løsning kan brukes.

God investering
Kommunal- og moderniseringsministeren har klokkertro på at kommunene vil prioritere digitaliseringsarbeidet.

– De har ikke råd til å la være, fordi det er en veldig god investering i kommunene. Kommunene er fornuftige og tenker på innbyggernes beste, samtidig forventer innbyggerne nye og gode løsninger. Men det er litt bekymringsfullt hvorvidt alle kommuner er rustet til å prioritere dette arbeidet. Blant annet fordi mange av dem er små og veldig sårbare. Men da må vi jobbe med kommunestrukturen, sier Mæland.

Siden Norkart lanserte sin løsning for digitalt nabovarsel i forrige uke, er antallet brukere oppe i rundt ti hver dag. Før det var løsningen gjennom flere perioder med pilottesting.

– Vi fikk tilbakemelding fra en pilotbruker, sier Erichsen. – Han sa det var revolusjonerende!

– Sånne revolusjoner er vi for, samtykket kommunal- og moderniseringsminister Mæland.