Brudd i forhandlingene om klimaforlik

Miljøpolitikerne fra regjeringspartiene og KrF, H og V ga tirsdag opp forsøket på å bli enige om et bredt klimaforlik. Det var opposisjonspartiene som brøt samtalene.

De parlamentariske lederne er varslet om bruddet. Forhandlingene kan likevel bli tatt opp igjen senere dersom de parlamentariske lederne mener det er grunnlag for det.

De to partene har ulike beskrivelse av situasjonen. Opposisjonen mener at de rødgrønne ikke har vært villige til å komme dem i møte på nesten noe punkt. Regjeringspartiene sier at de har beveget seg betydelig på flere områder.

- Regjeringspartiene ønsket å fortsette samtalene. Det var de andre som sa det var formålstjenlig å avslutte forhandlingene. Det må vi bare ta til etterretning, sier Tore Nordtun (Ap) til NTB.

- Etter fem-seks uker er fremdriften så beskjeden at vi fortsatt er nærmere startstreken enn målstreken. Vi kan ikke stå bak en slik langsom utvikling. Derfor må den videre prosessen foregå på parlamentarisk ledernivå, sier Høyres Ivar Kristiansen til NTB.

- Ga innrømmelser
Saksordfører for klimameldingen, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier til NTB at hun er overrasket over opposisjonens raske retrett.

- Vi har bevist de siste dagene at vi virkelig er interessert i å bevege oss for å nå fram til et klimaforlik. Vi har beveget oss på viktige områder i forhold til de opprinnelige forslagene, både når det gjelder grønne sertifikater og regnskog, sier hun.

Hun avviser også påstander om at regjeringspartiene ikke har vært villige til å diskutere tiltak på hjemmebane.

- Vi har hele tiden stått på prinsippet om at forurenser skal betale, og vi har bedt om konkrete forslag til hvordan ulike klimatiltak kan finansieres. På disse punktene har opposisjonen ikke vært villig til å komme oss i møte, sier hun.
Hun understreker at det er viktig for alle at det blir et forlik, og hun har ikke gitt opp håpet.

- Det er synd at forhandlingene ble et spill som skygger for mulighetene til forlik, sier Inga Marte Thorkildsen.

- Beveget seg ikke
Lederen av energi- og miljøkomiteen, Gunnar Kvassheim fra Venstre, har en annen oppfatning av det som har skjedd.

- Regjeringspartiene beveget seg omtrent ikke når det gjelder målrettede tiltak på hjemmebane. Derfor har vi ikke lykkes i å gjennomføre det oppdraget de parlamentariske lederne ga oss, nemlig å gi Norge en mer offensiv klimapolitikk enn det som ligger i regjeringens klimamelding, sier Kvassheim til NTB.
Han sier at det har vært meget tungt å få til noe om virkemidler som kan redusere utslipp.

- Det virker som om regjeringen vil ha en ledende rolle internasjonalt, mens den samtidig står fast på et dårlig klimakompromiss på hjemmebane, sier Kvassheim.
Han trekker også fram at det etter all sannsynlighet er strid innad i regjeringen om hvor langt det er mulig å gå for å få til et bredt forlik.

- Hadde vi satt oss ned med SV, hadde vi blitt enige over en kaffekopp. Med en samlet regjering er det knapt bevegelse, sier Kvassheim.