Flere virksomheter i byggenæringen kan bli rammet av streik.

Flere virksomheter i byggenæringen kan bli rammet av streik.

Brudd i byggfagsmekling - 16.700 kan bli tatt ut i streik

Fellesforbundet har i dag, fredag 5. april brutt meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for byggfagene går nå til tvungen mekling.

NHO Byggenæringen har i dag mottatt varsel om plassfratredelse der det fremgår hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Her er listen over de som blir tatt ut dersom det blir streik

I tillegg kommer de som har direkteavtaler med Fellesforbundet. Her er listen over de.

Fellesforbundet har fredag brutt meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for byggfagene går nå til tvungen mekling. Partene vil møte til mekling mandag 8. april kl. 10.00. Partene er underlagt taushetsplikt under meklingen.

Fellesforbundet med forhandlingsleder Christian Justnes i spissen, gikk til tarifforhandlingene med tre hovedkrav: Økt kjøpekraft for medlemmer, en etter- og videreutdanningsreform og forutsigbar arbeids- og reisetid.

– De viktigste kravene i dette oppgjøret er økt kjøpekraft og retten til etter- og videreutdanning. Her er det store forventninger blant medlemmene våre, sier Justnes i en pressemelding fredag.

– Vi har også krav på arbeidstid og reisetid. Disse vil bidra til en mer seriøs bransje hvor medlemmene våre vil ha større forutsigbarhet for egen fritid. Når arbeidsgivernes svar på det er mindre forutsigbarhet, var det ingen vei utenom tvungen mekling. Jeg er trygg på at vi med meklerens hjelp skal få fremdrift og til slutt et godt resultat for våre medlemmer, legger han til.

NHO Byggenæringen har fredag mottatt varsel om plassfratredelse der det fremgår hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Meklingsfristen utløper kl. 24.00 tirsdag 9. april. Meklingen kan fortsette på overtid hvis partene er enige om dette.

Dersom partene ikke blir enige, blir det streik. Plassfratredelsen omfatter 13.769 arbeidstakere i 685 bedrifter som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag. 

I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtaler med Fellesforbundet. Dermed ender det totale antall varslede plassfratredelser på 16.700.

Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert i Fellesforbundet og omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag. Lærlinger er ikke omfattet, skriver NHO Byggenæringen på sine nettsider.