Administrerende direktør Asbjørn Vennebo i Brødrene Dahl. Foto: Brødrene Dahl
Administrerende direktør Asbjørn Vennebo i Brødrene Dahl. Foto: Brødrene Dahl

Brødrene Dahl valgt som rørleverandør til Oslos nye vannforsyning

Oslo kommune har valgt Brødrene Dahl som leverandør av teknisk kompetanse, rør og rørdeler til prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Prosjekt Ny vannforsyning Oslos overordnede mål er å sikre kommunes befolkning en tilfredsstillende drikkevannsforsyning, også ved svikt i vitale deler av forsyningssystemet, skriver selskapet i en pressemelding.

– Prosjektet er teknisk krevende med omfattende rørleveranser av store dimensjoner. Vår divisjon for vann- og miljøteknikk har sammen med underleverandører lagt mye ned i et solid anbud. Det ga oss tillitt i Oslo og vi har nå signert vår største kontrakt noensinne, sier administrerende direktør Asbjørn Vennebo i Brødrene Dahl i meldingen.

24 kilometer med rør

Oslo bygger et vannbehandlingsanlegg på Huseby basert på råvann fra Holsfjorden ved Vefsrud i Buskerud.

I tillegg bygges det nye hovedvannledninger som skal føre drikkevann fra Huseby og inn til byens driftsnett, samt en ny vannledning fra Oset til Disen/Sinsen og beredskapsbassenger på Trosterud øst i byen.

Til dette skal Brødrene Dahl blant annet levere 24 kilometer duktile rør. Duktile rør er et støpejernsrør med ulike tilsetninger for korrosjonsbeskyttelse og fleksibilitet. Dimensjonene blir med diameter på opptil 2.000 millimeter (2 meter), med hovedleveranse på 1.500 millimeter (1,5 meter). Leveransene vil pågå fra 2025 til 2027.

Omfattende tilpasninger

Divisjonsleder Torje Dalen i Brødrene Dahl forteller at kontrakten med Oslo kommune inkluderer bistand til entreprenør med tekniske løsninger. Dette kan for eksempel være tilknyttet intransportering av rør i tunnel, fundamentløsninger og på kapping og montering.

– I slike prosjekter legger vi stor vekt på å samhandle nært med entreprenørene og tilføre teknisk og logistikkmessig kompetanse. I anledning denne leveransen gjør vi også omfattende tilpasninger ved vårt sentrallager på Langhus for å sikre god vareflyt, sier han.