Illustrasjonsfoto.

Brødrene Brøndbo tar omstridt KOFA-sak til retten

Maskinentreprenøren Brødrene Brøndbo nådde ikke frem med sitt krav om erstatning etter at Steinkjer kommune ble dømt i KOFA for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Nå vil entreprenørselskapet prøve saken for retten.

– Vi mener vi har en ok sak, og vi har lyst til å teste hvor tungtveiende en KOFA-dom egentlig er. Vi liker ikke å gå rettens vei, men vi synes ikke det er rett at vi blir overkjørt på den måten vi har, sier daglig leder Odd Erling Brøndbo, til Byggeindustrien.

Klagde tildeling inn for KOFA

Tidlig i år valgte Brødrene Brøndbo å klage tildelingen i et VA-prosjekt, i regi av Steinkjer kommune, inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). I KOFA-klagen hevder maskinentreprenøren at Steinkjer kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å benytte seg av et ulovlig tildelingskriterie. I august kom KOFA-dommen som konkluderer med at Steinkjer kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å benytte tildelingskriteriet «tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider», feil.

I et møte med Steinkjer kommune i september fremmet Brødrene Brøndbo et erstatningskrav på 8,8 prosent av tilbudssummen på knappe 16,6 millioner kroner. Kravet var basert på entreprenørens regnskapstall for 2017 og 2018, samt budsjettert resultat og tidligere rettspraksis. Steinkjer kommune sendte kravet videre til forsikringsselskapet.

Advokatfirma mener KOFA-dommen er feil

I begynnelsen av november fikk Brødrene Brøndbo svar på sitt krav om erstatning. I brevet fra Arntzen de Besche advokatfirma, som representerer kommunens forsikringsselskap Gjensidige Forsikring, kom det frem at kravet ikke kan føre frem fordi advokatfirmaet mener KOFAs konklusjon er mangelfull og feil.

«Arntzen de Besche på vegne av Gjensidige har vurdert kravet og kommet til at kravet ikke kan føre frem. Vurderingen er at erstatningsvilkårene ikke er oppfylt, både med hensyn til ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Et grunnvilkår for å kunne bli tilkjent erstatning i offentlige anskaffelser, er at oppdragsgiver har gjennomført en anbudskonkurranse i strid med anskaffelsesregelverket. Brødrene Brøndbo har kun anført feilen KOFA har påpekt i sak 2019/664 som grunnlag for erstatningskravet. Etter vår vurdering synes KOFAs premisser for konklusjonen å være mangelfulle og basert på feil faktisk grunnlag. Det er vår vurdering at tildelingskriteriet er lovlig», skriver Arntzen de Besche i svaret, som er underskrevet partner Espen Bakken.

– Det er ingen hensikt for oss å bruke KOFA, hvis respekten for en KOFA-dom ligger på dette nivået. I KOFA får vi medhold i at Steinkjer kommune har brutt loven om offentlige anskaffelser, men i svaret vi får fra Gjensidiges advokat står det bare at de er uenige i dommen fra KOFA og at erstatningsvilkårene ikke er oppfylt, uttalte Brøndbo, da selskapet hadde fått avslag på sitt krav om erstatning.

Tar saken til retten

Odd Erling Brøndbo var i tvil om de skulle ta saken til retten, men entreprenøren har sammen med sin advokat falt ned på at de ønsker å la domstolen vurdere hvorvidt Steinkjer kommune benyttet tildelingskriteriet «tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider», feil.

– Vi har hatt et godt forhold til Steinkjer kommune som en viktig oppdragsgiver for oss, men denne gangen ble det dessverre feil. Både vi og KOFA mener tildelingssystemet de brukte gir en veldig skjønnsmessig tildeling. Valgene som blir gjort i tildelingen er rett og slett for tilfeldig, og det er det Steinkjer kommune er dømt for i KOFA. Forsikringsselskapets advokat mener KOFA-dommen er feil. Nå ønsker vi å få svar på om også domstolen mener KOFA-dommen er feil.

Gir forsikringsselskapet ansvaret for å finne løsning

Ifølge teknisk sjef Gunvor Aursjø i Steinkjer kommune er det kommunens forsikringsselskap Gjensidige som må ta stilling til Brødrene Brøndbos søksmål.

– Vi overlater til dem å vurdere hva som er riktig løsning i denne saken, skriver hun i en e-post til Byggeindustrien.

Har denne saken gjort noe med Steinkjer kommunes bruk av poenggivning og tildelingskriterier i konkurransene?

– Steinkjer kommune har tradisjon for å forsøke å trekke lærdom av alle saker både hva angår beskrivelse av tiltak, valg av tildelingskriterier og av gjennomføring av anbudsprosess og utførelse, svarer Aursjø.

Avventer søksmålvarsel

Partner Espen Bakken i Arntzen de Besche advokatfirma, skriver i en e-post at de avventer søksmålvarsel og at de vil ta stilling til erstatningskravet når det er mottatt.

– Dersom saken nå skal versere i domstolen, så unnlater vi å kommentere saken i media, kommenterer Bakken.