Brød & miljø arrangerer frokostmøte om endringsdyktige bygg – se live på bygg.no

Onsdag 27. april skal Brød & miljø arrangere et frokostmøte rundt tematikken endringsdyktige bygg.

– Endringsdyktige bygg handler om å videreutvikle bygningsmasser og miljøer til nye funksjonerer samt prosjektere nye, fleksible bygg for fremtiden, skriver arrangøren i sin omtale av samlingen.

Målet er at man gjennom arrangementet skal få innsikt i hvordan man kan jobbe med endringsdyktighet og fleksibilitet for å forlenge levetiden til våre omgivelser.

Arrangementet starter klokken 08.30.

Brød og miljø er frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Samlingene arrangeres av Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna og NITO i partnerskap, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Betongfokus og Norsk Betongforening i partnerskap.