Bro i Drammen utsettes

Drammen kommune har valgt å utsette byggesaksbehandlingen av fire felts motorveibru i påvente av nye juridiske råd i kampen mot stat og vegvesen, melder Drammens Tidende.

Drammen har tidligere krevd ny reguleringsplan og egen konsekvensutredning før E18 over Drammenselva utvides til fire felt. Juridiske råd kommunen tidligere har innhentet spriker imidlertid. Fleischer-rapporten konkluderer med at reguleringsplanen fra 1972 ikke er gyldig. En juridisk vurdering fra advokat Svein Arild Pihlstrøm har motsatt konklusjon. Formannskapet vedtok i går å søke et tredje råd fra en uavhengig jurist i forsøket på få en avklaring. Årsaken er kommunens frykt for senere å bli gjort ansvarlig for en ulovlig byggesaksbehandling. Frykten blir ikke mindre av at kommunen i hele planprosessen har motsatt seg en byggesaksbehandling hvor en reguleringsplan fra 1972 skal ligge til grunn. For Drammen har det vært et klart uttalt krav å få elvekryssingen konsekvensutredet, blant annet for bedre å forutse mulige miljøkonsekvenser. Trekker habilitet i tvil - Vi er ikke motstandere av en elvekryssing, men vi er nødt til å behandle denne saken på en skikkelig måte, sa gruppeleder Jan Petter Juriks (DB) på vegne av formannskapets flertall.