Britiske skoler må stenge på grunn av dårlig stand

Mer enn 150 britiske skoler er blitt beordret til å stenge skolebygg som anses for å være utrygge.

Det skjer kort tid før et nytt skoleår sparkes i gang i Storbritannia, noe som har vekket sinne hos foreldre og lærere.

– Myndighetene har kastet bort verdifull tid i månedsvis ved å skjule denne krisen, tid de burde brukt til å fikse de utrygge skolebyggene, sier forbundsleder Mike Short i fagforbundet Unison.

156 skoler er omfattet av vedtaket fra det britiske utdanningsdepartementet om å stenge skolebygg fordi det er fare for at de skal kollapse.

Vondt blir dermed verre i det britiske skolesystemet, som fortsatt jobber med å hente seg inn etter konsekvensene av stengte skole under pandemien. I år har skolene også vært preget av seks måneder med skolestreiker.

Inntrykket av at fasilitetene i skolene er i ferd med å bryte sammen, føyer seg inn i rekken av utfordringer i skole- og utdanningssektoren for statsminister Rishi Sunak i forkant av valget neste år.

Utdanningsminister Gillian Keegan påpeker at de stengte skolebyggene ikke vil føre til at elever ikke kan komme på skolen fordi det stort sett gjelder mindre bygg. I noen tilfeller gjelder det imidlertid hele skolen.