«Bystranda Blå» fra venstre: Trond Sverre Hagelien (instruktør og fagarbeider betongfag), Mana Mesfen (lærling i betongfag), Frida Sletten (lærling i betongfag) og Stian Berge (instruktør og fagarbeider betongfag).

BRG Entreprenør med største lærlingeinntak siden oppstarten

5. august hadde de 13 nye lærlinger i BRG Entreprenør sin første arbeidsdag i sin læretid

- Vi traff rett og slett veldig godt i år, sier daglig leder i BRG Entreprenør, Gunnar Thompson i en pressemelding.

- Med det så mener jeg at vi har full klaff med både personlighet og driv på kandidatene. Det er noen faktorer som skal på plass når vi skal matche en lærling med en instruktør, men så langt lover det godt, legger han til.

BRG hadde i forkant av årets lærlingeinntak innsett at de må gjøre grep for å møte skjerpede lærlingekrav på offentlige kontrakter, og registrerer også at innleie blir såpass skjerpet at man må gjøre sin vekst gjennom egen rekruttering og fast ansatte.

- Vi kommer ikke utenom innleie i fremtiden, den fleksibiliteten må en entreprenør av vår størrelse og omsetning ha for å kunne regne på flere anbud og kunne planlegge sine produksjonstopper. Men til syvende og sist så er vi best tjent med å utvikle egne ansatte og bygge og foredle den effektive BRG-kulturen, avslutter Thompson.

Med 110 fagarbeidere og 20 lærlinger vil sørlandsentreprenøren de neste årene operere med en andel lærlinger tilsvarende 15-20 prosent av fagarbeiderstaben. Entreprenøren ønsker å opprettholde det samme trykket også fremover, men det er flere faktorer som skal falle på plass for at det lar seg gjøre.

BRG er tydelig på at de må ha forutsigbarhet på offentlige oppdrag og helst med en såpass lang horisont slik at de kan være tydelig med fylkeskommuner og skoler på hvordan de som selskap og samlet bransje kan levere et betydelig antall læreplasser også i fremtiden. Dette i kombinasjon med egne eiendomsprosjekter som også krever godt samarbeid med det offentlige.

BRG Entreprenør gleder seg også stort over sammensetningen av årets lærlinger. Det er gledelig at integreringsarbeidet i kommunene starter å virke, og tre av lærlingene kommer via kommunen og NAV sitt arbeid rundt integrering.