Bratt oppover for Statsbygg

Statsbygg ferdigstilte 16 byggeprosjekter i 2001. I tillegg har Statsbygg rundt 180 prosjekter i gang ca 50 i tidligfase, 30 under prosjektering, 40 under bygging og 60 i garantifasen.

Veksten i aktiviteter før byggefase skyldes bl.a. at Stortinget har vedtatt den nye prosjektmodellen. Innmeldte investeringsbehov for de nærmeste årene peker bratt oppover. Blir prosjektene vedtatt, vil trenden på investeringer i byggeprosjekter i Statsbygs regi snu. Den har vært nedadgående siden 1998, heter det i en pressemelding. Statsbygg er tilfreds med at Stortinget har vedtatt å innføre en ny modell fra 2000; prosjektet føres frem til forprosjekt før forslag til kostnadsramme fremmes. Det er et mye sikrere og redeligere grunnlag for Stortinget å fatte vedtak på. Gjennomtenkte og realistiske vedtak gjør det også enklere for Statsbygg å kunne planlegge og gjennomføre sine 180 prosjekter på en tilfredsstillende måte.