Foto: Statsbygg

Bragebygget i Sogndal åpnet

På Campus Fosshaugane i Sogndal er det rehabiliterte Bragebygget nå åpnet. Bragebygget har blitt et viktig tilskudd til Høgskolen på Vestlandet.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på at man ikke alltid trenger å bygge nytt. Gjennom å omforme det gamle Gymnasbygget fra 1965 har skolen fått en oppgradert og fullt ut modernisert bygning som tilskudd til Campus Fosshaugane, sier prosjektleder Reidar Søbstad i Statsbygg

Han understreker at det meget gode samarbeidet med alle involverte aktører er grunnlaget for at man har lykkes så godt med prosjektet. Han er også stolt av at prosjektet har vunnet Den Gyldne Hjelm, som er Statsbygg pris for godt arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Prosjektet er bygget av Veidekke Entreprenør i en totalentreprise.

Åpningsseremonien fant sted 30. januar. Avdelingsdirektør Kjersti Sandvik i Statsbygg overleverte de nyoppussede lokalene til Kunnskapsdepartementet ved politisk rådgiver Kjartan Almenning. Departementet stilte i sin tur lokalene til disposisjon for Høgskolen på Vestlandet ved rektor Berit Rokne.

Statsbygg kjøpte det som var gymnasbygget i Sogndal fra kommunen i 2014 for cirka 37 millioner kroner. Så startet arbeidet med å planlegge oppgraderingen av det som senere skulle bli Bragebygget.

Høgskolen hadde økt behov for arealer til undervisningsrom, grupperom og kontorer. Gjennom rehabiliteringen ønsket de å styrke campus med samlokalisering av ansatte og studieretninger. De ville også styrke høgskolen som institusjon og som attraktiv samarbeidspartner for samfunns- og arbeidsliv i regionen.

Alt dette har de nå fått i det rehabiliterte og ombygde Bragebygget, som er på cirka 4.000 kvadratmeter. Ved siden av undervisningsrom og kontorer, inneholder Bragebygget også et stort auditorium med plass til 100 personer. Alle tekniske anlegg er fornyet, vinduene er skiftet og deler av taket er etterisolert. Innvendig framstår Bragebygget som nytt, mens det arkitektoniske uttrykket er beholdt i blant annet teglveggene. Totalt har prosjektet kostet omlag 125 millioner kroner.

Statsbygg har lagt ut for investeringene og høgskolen har forpliktet seg til å tilbakebetale disse gjennom en kostnadsdekkende husleie til Statsbygg.