Administrerende direktør Leif Arne Røsnes i Braathen Eiendom. Foto: Braathen Eiendom

Braathen Eiendom forplikter seg til bærekraftige strakstiltak

Braathen Eiendom signerer strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Det skriver Braathen Eiendom i en pressemelding mandag.

I 2005 besluttet gårdeierselskapet Braathen Eiendom å snu eierskapet og kjøpe seg opp i blant annet Operakvartalet i Oslo. Nå forplikter de seg også til ti strakstiltak for et mer bærekraftig samfunn som skissert i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Veikartet er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

– Et avgjørende kriterium som ble utarbeidet da Braathen Eiendom besluttet etablering av ny eiendomsportefølje i 2005, var eierskap til store attraktive kontorbygg med grønn beliggenhet. Grønn beliggenhet ble definert som lokasjoner med umiddelbar nærhet til Nationaltheatret eller Oslo S. Dermed blir det et naturlig valg for de 3.500 personene som jobber i byggene våre å velge grønt med tanke på effektivitet og transport, sier administrerende direktør Leif Arne Røsnes i pressemeldingen fra Braathen Eiendom.

Røsnes gir stor anerkjennelse til Grønn Byggallianse for å sikre et grønt fokus i eiendomsbransjen.

– Å inngå et enda tettere samarbeid med Grønn Byggallianse vurderes både godt og helt naturlig for oss. De har vært veldig flinke til å bevisstgjøre bransjen og vise vei for hvordan vi selv kan ta samfunnsansvar, sier Røsnes.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, og opprettet Forum for boligutviklere, som er en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger, heter det i pressemeldingen fra Braathen Eiendom.