Finans Norges Idar Kreutzer leder regjeringens utvalg for Grønn konkurransekraft. Under lanseringen av "Eiendomssektorens veikart mot 2050" fikk Kreutzer overlevert veilederen fra Grønn Byggallianse-leder Katharina Bramslev.

Slik vil eiendomsbransjen lede an i det grønne skiftet

Torsdag ble Grønn Byggallianse- og Norsk Eiendoms «Eiendomssektorens veikart mot 2050» overlevert til regjeringens utvalg for Grønn konkurransekraft.

Ti strakstiltak for byggeiere

 • Miljøsertifisér dere
 • Fjern fossil varme
 • Kjøp giftfritt
 • Innfør miljø- og energiledelse
 • Utnytt takflater
 • Etterspør innovasjon
 • Planlegg for gjenbruk
 • Krev reelt energibudsjett
 • Etterspør lavutslippsmaterialer
 • Etterspør fossilfri byggeplass

  (Kilde: Eiendomsektorens veikart mot 2050)

Veikartet inneholder både langsiktige miljømålsettinger og ti konkrete strakstiltak som både Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom mener byggeierne bør innføre så fort som mulig.

– Det viktigste  med veikartet er å inspirere byggeiere til å forberede og handle foran det grønne skiftet. Vi ønsker å gi dem noen retninger på hvilken vei vi tror det er riktig å gå på lang sikt, men også noen konkrete råd om mulige strakstiltak, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev til Byggeindustrien.

– Dere beskriver ti strakstiltak, hvor raskt mener dere at disse tiltakene bør innføres?

– Nå har både både Avantor og Storebrand sagt her i dag at de har bestemt seg for å innføre disse tiltakene. Det er kjempegøy at de handler så raskt, men vi har samtidig forståelse for at ikke alle kan få det til like fort. Men dersom vi får en lederbeslutning i løpet av året, og at tiltakene implementeres i løpet av ett år, så er vi godt på vei, mener Bramslev.

Lang sikt

Veikartet tegner også opp en mer langsiktig visjon frem mot 2050, men Bramslev understreker at ikke alt i veilederen er hugget i stein med en så lang tidshorisont.

– For å gjøre det litt underholdende, har vi lekt oss med noen bilder som er basert på det vi kjenner til i dag. Vi vet jo ikke med sikkerhet hvilke løsninger som kommer i årene fremover, men de overordnede funksjonskravene som er beskrevet tror vi vil stå seg i lang tid. Så kan det være at det være ulike løsninger som må til for å nå de overordnede funksjonsmålene, sier Bramslev.

Regjeringsutvalg

Administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

Veilederen ble lansert i et fullstappet auditorium på NHO-huset i Oslo torsdag formiddag.

Samtidig ble den overlevert til Finans Norges Idar Kreutzer som også leder regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft.

At veilederen blir tatt inn i utvalgets arbeid, tror administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom er viktig for å nå ut med budskapet til fleste mulig.

– Det at vi er en delleverandør til utvalget til Kreutzer, gjør at vi får god drahjelp videre, tror Thor Olaf Askjer.

Fragmentert bransje

Men en stor og fragmentert eiendomsbransje, vil gjøre det krevende å nå ut til absolutt alle.

– Skal vi i det hele tatt nå de miljømålene som fellesskapet har satt seg, så må vi ha med det store flertallet av byggeiere. Det som er en utfordring, er at eierskapet til bygg er så fragmentert. Enkelt sagt så eies kanskje 25 prosent av næringsbyggene i Norge av et par hundre byggeiere. De resterende 75 prosentene eies av kanskje 60.000-70.000 selskaper. Det sier noe om oppgaven, sier Askjer.

Han er likevel er optimist på vegne av bransjen.

– Når de store selskapene har gått foran og vist at det er mulig å gjennomføre tiltakene med gode resultater, vil det også være lettere for myndighetene å sette krav, sier Askjer.