Borettslagsboliger 1,3 prosent dyrere i tredje kvartal

Det siste året har prisen på borettslagsboliger økt med 5,3 prosent. Prisene har steget 1,3 prosent i løpet av tredje kvartal. Det viser tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Men boligmarkedet er preget av store regionale forskjeller. Prisveksten er høy på Østlandet, særlig i Oslo der boligprisene har steget hele 19,9 prosent det siste året.

Historisk er tredje kvartal preget av moderat vekst. En gjennomgang av tallene tilbake i tid, viser at årets stigning på 1,3 prosent ligger godt over gjennomsnittet på 0,7 prosent de siste 15 årene.

– Prisveksten har siden påsketider vært overraskende sterk. Det skyldes tre årsaker. For det første fører lave renter til at vi låner mer. For det andre har norsk økonomi snudd til det bedre og den tredje årsaken er psykologi. Det er en forventning i boligmarkedet om at prisene skal fortsette å stige, sier Thor Eek, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).