Saken mellom Kruse Smith Entreprenør og Hovedgårdsparken borettslag i Kristiansand, startet i desember 2015 da entreprenøren fikk en reklamasjon fra borettslaget som gjaldt vanninntrengning og råte i vindusprofiler i trapperom i fellesarealene.

Saken mellom Kruse Smith Entreprenør og Hovedgårdsparken borettslag i Kristiansand, startet i desember 2015 da entreprenøren fikk en reklamasjon fra borettslaget som gjaldt vanninntrengning og råte i vindusprofiler i trapperom i fellesarealene.

Foto: Hovedgårdsparken borettslag.

Borettslag skuffet etter høyesterettsdom - mener Kruse Smith sviktet totalt

Borettslaget som nylig tapte mot Kruse Smith i Høyesterett mener entreprenørselskapet fraskriver seg ansvaret for alvorlige og skjulte byggefeil og hevder saken langt på vei kunne vært unngått hvis entreprenør hadde gjort sin pålagte plikt med å kvalitetssikre prosjektleveransen. Kruse Smith kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen borettslaget kommer med.