<p>Ketil Solvik-Olsen ble møtt av både bompengeaksjonister og hornmusikk under E18-åpning mellom Gulli og Langåker i Vestfold.<br></p>Statsminister Erna Solberg var til stede sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under åpningen av nye E18 Gulli-Langåker fredag.Lars Aksnes i Statens vegvesen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.Bompengeaksjonist Johan Nome er ikke fornøyd med regjeringens bompengepolitikk.Statssekretær Bård Hoksrud var fornøyd under åpningen av E18 Gulli-Langåker.Justisminister Anders Anundsen (til venstre) og statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet gleder seg over nye E18.Statsminister Erna Solberg var i perlehumør da hun sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( til høyre) og regionveisjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen åpnet nye E18 Gulli-Langåker i dag.

Bompengeprotester og hornmusikk under E18-åpning

En gruppe bompengemotstandere med et budskap som ikke egner seg på trykk, hadde møtt frem i forkant av E18-åpningen mellom Gulli og Langåker i Vestfold i dag.

Tror ikke på råkjøring med 110-grense

Også justisminister Anders Anundsen (Frp) var til stede under åpningen.

– Noen steder er fartsgrensen hevet til 110 km/t på E18 i Vestfold. Dette mener jeg er fornuftig ut i fra veistandarden og dagens biler. Jeg tror ikke at fartshevingen vil bidra til mer råkjøring, tvert i mot, sier Anundsen til Byggeindustrien.

Han får medhold av innsatsleder i Vestfold politidistrikt, Dag Asle Gjølstad.

– Jeg tror ikke folk er opptatte av å kjøre så mye fortere enn 110 km/t. Dett er en fartsgrense som føles naturlig på en så god vei, sier Gjølstad til Byggeindustrien.

Likevel var det hornmusikk, strålende vær og statsminister Erna Solberg som kastet glans over den nye motorveien som åpnet tre måneder før planen.

– Vi åpner i dag en vei som ennå ikke er åpnet, strålte statsministeren sammen med blant andre samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen og regionveisjef region sør, Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Hoksrud i humør

Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet var som vanlig blid som en sol.

–Hadde folk måtte kjøre her i sommer og utover høsten på en tofeltsvei, og samtidig sett at den nye firefeltsveien egentlig lå klar til bruk, så hadde det blitt mange negative reaksjoner. Veien har jo på en måte vært ferdig en stund uten å være klar for åpning. Derfor ville vi forsere dette med tre måneder, sier Hoksrud til Byggeindustrien.

Forseringen betyr at rundt 30 000 bilister hvert døgn nå får mer flyt i trafikken fra og med i dag. Men fordi det fortsatt gjenstår enkelte detaljarbeider på strekningen, er fartsgrensen satt til 80 km/t i noen uker.

–Trafikkøer en saga blott

Prosjektleder Steinar Aspen i Statens vegvesen mener at E18 Gulli-Langåker er helt avgjørende for å få en standardheving av den sterkt trafikkerte veien.

–Nå blir trafikkøer en saga blott i dette området. Og ikke minst har vi fått en trafikksikker vei med midtdeler mellom kjøreretningene, sier Aspen til Byggeindustrien.

Han gir dagens samferdselsminister æren for at veien nå er klar.

–Ketil Solvik-Olsen drar samferdselspolitikken i en positiv retning, og det er han som har bidratt til at veien nå åpnes flere måneder før planlagt, sier Aspen.

– Absurd med bompenger

Noen av demontrantene som hadde møtt frem, stilte med plakater og budskap som ikke egner på trykk. Men det var også mer balanserte bompengaksjonister til stede under veiåpningen. Blant dem var aksjonsleder Johan Nome i Bilistenes Aksjonsgruppe.

– Den nye regjeringen har riktignok fjernet noen bompengestasjoner, men det er bare de stasjonene som ikke genererer penger. Vi mener at veiene utelukkende skal finansieres gjennom skatteseddelen da veiene kommer hele samfunnet til gode – ikke bare de som kjører på veien der og da. En bompengefinansiering blir like absurd som om folk i Norge skal betale for sykehusopphold direkte. Det står dessuten i Veiloven at veibygging, drift og vedlikehold av veiene, er en offentlig oppgave, sier Nome til Byggeindustrien.

- Later som at ingenting har skjedd

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har vært opptatt av å vise at de i regjeringsposisjon har endret bompengepolitikken i Norge.

– Politiske motstandere og noen politiske kommentatorer later som intet har skjedd på bompengefronten. Det er feil. De ignorerer at vi allerede har fjernet bomstasjoner på sju veistrekninger, og redusert gjelden i flere prosjekt. Vi vil om kort tid starte diskusjoner med 13 bompengeselskap om å endre renteforutsetninger og redusere taksten, skrev Ketil Solvik-Olsen nylig på sin blogg om bompenger.

Bompengerabatter

Solvik-Olsen la også til at Stortinget nylig vedtok at man kan opprettholde bompengerabatter på flere prosjekter.

– Dette var rabatter som den rødgrønne regjeringen vedtok å fjerne. Med nødvendig støtte i Stortinget kan vi få iverksatt bompengereformer på alle landets bomselskap i løpet av neste år.