De nye bomstasjonene på Nord-Jæren åpnet 1. oktober i fjor. Biltrafikken har sunket, men inntektene er ikke som forventet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Bommene på Nord-Jæren gir mindre i kassa enn ventet

Bilister på Nord-Jæren har betalt 735 millioner kroner mindre i bompenger det siste året enn det politikerne regnet med, ifølge Stavanger Aftenblad.

Det er betalt 909 millioner kroner i bompenger fra utgangen av september i fjor til utgangen av september i år, ifølge tall fra det regionale bomselskapet Ferde, som Stavanger Aftenblad gjengir.

Inntektene det første året med de nye bommene ligger 735 millioner kroner under prognosene Stortinget la til grunn da bompengepakken ble vedtatt.

Tallene viser at regionen klarer å holde seg under nullvekstmålet, det vil si at biltrafikken ikke øker, når man ser året under ett. Det til tross for at det var en trafikkvekst i september.

Samtidig er trafikken i rushtiden økende, til tross for at det er innført rushtidsavgift.

Til sammen er planen å hente inn 25,2 milliarder kroner i bompenger i løpet av 15 år. Sammen med statlige midler og momsrefusjon skal dette finansiere en bymiljøpakke som inneholder både veiutbygging og tiltak for kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier.