Illustrasjonsfoto.

Boligtallene: Bedring i både boligsalg og igangsetting

Boligprodusentenes Forening mener boligbyggingen stort sett er i balanse, men sier Oslo skiller seg ut. - Det bygges 1.500 færre boliger enn boligbehovet på 5.000. Det vil få konsekvenser for bloligprisene om ett til to år.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening og administrerende direktør i Prognosesenteret, Bjørn Mangor Birkeland.

Det sa administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening da han la fram boligtallene for mars måned torsdag formiddag.

For mars peker pilene svakt oppover for både salg og igangsetting sammenlignet med samme periode i fjor, mens kvartalstallene viser at salget har gått opp og igangsettingen ned. Både januar og februar hadde stor tilbakegang på igangsetting med henholdsvis 18 og 24 prosent.

- Tallene viser at salget i mars stiger med tre prosent sammenlignet med fjoråret, og igangsettingen går opp med en prosent. Men det er greit å merke seg at vi har flere salgsdager og produksjonsdager i mars i år enn i fjor på grunn av påsken, sier Per Jæger i Boligprodusentenes forening under pressekonferansen. 

Leilighetssalg drar opp

Tallene per mars 2019 viser at boligsalget i første kvartal ligger ni prosent over første kvartal i 2018.

Salget av småhus og leiligheter hittil i år ligger henholdsvis 32 prosent og 12 prosent over fjoråret, mens salget av eneboliger ligger 13 prosent bak.

- De siste 12 månedene er det solgt 27.885 boliger. Det er bra, vi skal ikke klage, sier Per Jæger.

Igangsettingen av boliger ligger hittil i år 14 prosent bak fjoråret. For leiligheter ligger igangsettingen hittil i år henholdsvis 35 prosent under første kvartal i fjor, mens småhus og eneboliger ligger henholdsvis 22 prosent og tre prosent over fjoråret.

- De siste 12 månedene er det igangsatt 28.809, sier Jæger.

Tror på prishopp om ett til to år

Han sier boligbyggingen nå stort sett er i balanse om vi sammenligner med boligbehovet.

- Hadde alle boligene vært der folk bodde, så hadde vi vært i balanse. Det er imidlertid ett unntak, og det er Oslo. Der igangsettes det nå nærmere 1.500 færre boliger enn boligbehovet på 5.000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, mener Jæger.