Finanstilsynet har blant annet foreslått å senke boliglånet du kan få innvilget fra maks fem ganger inntekt til 4,5 ganger inntekt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gorm Kallestad NTB scanpix

Boligprodusentene vil avvikle boliglånforskriften

Finansnæringen og boligprodusenter er samlet om at Finanstilsynets forslag om å stramme inn boliglånsforsikriften er feil oppskrift. Her er deres råd til finansminister Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen holdt onsdag innspillsmøte om Finanstilsynets forslag om å stramme inn på kravene for å gi boliglån. Innspillsmøtet kommer i tillegg til vanlig høring som skal leveres 22. oktober.

Et av forslagene til Finanstilsynet er å senke boliglånet du kan få innvilget fra maks fem ganger inntekt til 4,5 ganger inntekt.

Les også: Tordner mot forslag om å stramme inn boliglånsforsikriften

Både finansnæringen, eiendomsmeglere og boligprodusenter var under møtet tydelige på at innstrammingsforslagene er feil oppskrift.

– Jeg opplevde at alle på møtet, utenom Forbrukerrådet, unisont var imot endringene.  Selv mener vi ordningen med boliglånforskriften burde avvikles. Boligmarkedet er i balanse, så dette er godt tidspunkt å trappe ned. Vår innstilling er at vi burde gå tilbake til slik det var tidligere, med at bankene selv bestemmer utlånspraksis og er sitt ansvar bevisst rundt dette, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

– Må spare en netto årslønn

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger.

Han mener dagens regler allerede gjør det vanskelig for enpersonshusholdninger og unge etableringsfasen å kjøpe bolig, og at en ytterligere innstramming kan gjøre det nærmest umulig.

– Innstrammingene vil bety at arbeidstagere med lønn på 500.000 kroner netto må spare en hel årslønn for å kjøpe bolig. Det er som regel umulig for unge uten rike foreldre eller besteforeldre. De foreslåtte regelendringene vil ramme denne gruppen hardest, og det mener vi er feil, sier Jæger til Byggeindustrien.

Han mener regjeringen heller burde jobbe mer med å hjelpe de som har vanskeligheter med egenkapital, blant annet ved å bedre mulighetene for startlån.

– I tillegg mener vi utlånsrammene bør økes for nye boliger, som krever mindre utgifter til både vedlikehold og strøm, sier han.

Jæger rister også på hodet over at Finanstilsynet foreslår at bankene kun skal kunne avvike reglene i fem prosent av utlånstilfellene, istedenfor 10 prosent som i dag.

– Da kan de like gjerne bare fjerne fleksibilitetskvoten helt, sier han.

Jæger påpeker også at de foreslåtte regelendringene kan føre til en nedgang i byggevirksomheten, som på sikt vil føre høyere boligpriser.

OBOS: - Behold dagens forskrift

Administrerende direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig og kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS deler Jægers bekymring om ubalanse i boligmarkedet.

– Det nye forslaget kan føre til en prisnedgang som kan lede til at det bygges færre boliger enn det er behov for. Dermed vil vi igjen kunne få en ny periode med med sterk prisvekst. Dagens boligmarked vurderer vi å være godt, sier Pettersen til Byggeindustrien.

– Hva er deres råd til Siv Jensen?

– Beholde dagens forskrift, sier han.

Rolf Thorsen vil også råde Siv Jensen til ikke å utvide restriksjonene i Boliglånsforskriften.

– Hun bør heller tilpasse den slik at den ikke rammer mennesker med god betjeningsevne, og slik at den bidrar til å holde boligbyggingen oppe, sier han. 

– Hvordan mener du en innstramming vil påvirke markedet?

– Boliglånsforskriften har hatt en nedkjølende effekt allerede og boligmarkedet er nå i god balanse. En ytterligere innstramming vil føre til at det blir enda vanskeligere for mennesker med god økonomi og betjeningsevne å komme seg inn på boligmarkedet. Det vil også føre til at det bygges færre nye boliger og bidra til å skape ubalanse i markedet, sier han og legger til:

– Da Sverige strammet inn sin utlånspraksis fra 1. juni 2016 kunne bankene gi kjøpere av nye boliger unntak fra regelverket i fem år. Målet var at førstegangskjøpere ikke skulle rammes, og at boligbyggingen skulle holdes oppe. Hvis Boliglånsforskriften skal endres, bør den utformes slik at den verken demper tilbudssiden i markedet, eller stenger førstegangskjøpere ute.

JM Norge: – Må prioritere unge og lavinntektsgrupper

Administrerende direktør Martin Asp i JM Norge foretrekker også at dagens forskrift videreføres uendret.

– Om man vurderer å gå retning av Finanstilsynets forslag må det prioriteres å sikre unge og lavinntektsgrupper mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Det er generelt strenge krav til bankenes vurdering av boliglån og vi mener at bankenes fleksibilitetskvote ikke skal begrenses ytterligere, sier han.

Asp påpeker samtidig at de er overordnet positive til at det arbeides for å redusere gjeldsveksten.

– Det bidrar til langsiktig stabilitet både i boligmarkedet og i norsk økonomi. Det har i den senere tid også kommet tiltak som bidrar i en innstrammende retning, blant annet innføringen av nytt gjeldsregister og flere rentehevninger som ennå ikke har fått fullt gjennomslag i markedet, sier han og legger til:

– Foreslått innstramming motvirker en høyere gjeldsvekst, noe vi er positive til. Imidlertid må vi samtidig arbeide for ikke å gjøre det vanskeligere for yngre og lavinntektsgrupper å komme inn i boligmarkedet.

Finans Norges ønsker tidsbegrenset videreføring

Berit Roald NTB scanpix

Finans Norges råd til finansministeren er at dagens boliglånsforskrift videreføres tidsbegrenset.

– Forskriften, slik den nå er, har fungert etter hensikten, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norges i en pressemelding.

Her er rådene deres om forskriften:

  • Tidsbegrenset, så lenge det er en spesiell situasjon.
  • Opprettholdelse av fleksibilitetskvoten på minimum 10 prosent.
  • Grensen for gjeldsopptak opprettholdes på 5 ganger inntekt.

Klare råd fra Huseierne

Generalsekretær i Huseierne Morten A. Meyer deltok også på møtet onsdag. Han gir følgende råd til finansministeren:

  • Maksimal gjeldsgrad opprettholdes på dagens nivå med mulighet til å låne opp til 5 ganger inntekten, ikke 4,5 ganger inntekten som Finanstilsynet har foreslått.
  • Minste egenkapital beholdes på 15 prosent.
  • Bankenes fleksibilitetskvote økes til 15 prosent på landsbasis, ikke minskes til 5 prosent som Finanstilsynet har foreslått.
  • Boliglånsforskriften gis en virketid på 24 måneder - ikke ubegrenset levetid som Finanstilsynet har foreslått.

Meyer påpeker også at Huseierne er opptatt av å opprettholde den norske boligmodellen, slik et folk med vanlig økonomi får mulighet til å eie eget hjem:

– Boliglånsforskriften har til nå virket etter hensikten og har bidratt til nødvendig nedkjøling av boligmarkedet. Sammen med andre forhold innebærer det at det nå er god balanse i markedet og at prisutviklingen er i tråd med lønns- og prisvekst, sier han i en pressemelding.

– Derfor trenger vi ikke strammere regler nå, var hans konklusjon.

Innspillsmøtet onsdag kommer i tillegg til vanlig høring som skal leveres 22. oktober.