Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Boligprodusentene refser Oslo for Futurebuilt-satsing – mener volum burde vært prioritert

Samtidig som boligprisene skyter i været i hovedstaden, ergrer Boligprodusentene seg over at Oslo kommune vil bygge Futurebuilt-boliger på Furuset.

Futurebuilt

Futurebuilt er et programsamarbeid mellom lokale myndigheter, statlige aktører og private og offentlige utbyggere. Hensikten er gjennom forbildeprosjektene å vise at det er mulig å bygge mer klimavennlig.

– Futurebuilt er arkitektenes lekegrind og det er helt sikkert moro for dem. Men vi har allerede teknisk forskrift og lover og regler som er gode, og da trenger du ikke at det offentlige går ut og sier at vi skal ha enda mer, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene til Byggeindustrien.

Prishopp i Oslo

Dagen etter at prisstatistikkene for juli viste et prishopp på hele 1,8 prosent i Oslo, la han fram tallene for nyboligsalg og igangsetting for juni og første halvår.

Tallene viser at igangsettingen av nye boliger i andre kvartal lå seks prosent over tilsvarende periode i fjor. Andre kvartal 2016 er også det beste kvartalet for igangsetting Boligprodusentene har målt siden de startet målingene i 1999.

Men det er ett område som skiller seg ut – Oslo og områdene rundt.

Ifølge Prognosesenteret og Boligprodusentene bygger Oslo bare halvparten av det antallet boliger som byen trenger.

I dag bygges det rundt 3.500 boliger i året i hovedstaden.

– Nå må byrådsleder Raymond Johansen sette seg i førersetet og si at han ønsker seg volum. Han må se på mulighetene til å sette dagens leilighetsnorm ut av funksjon for en periode, slik at man får mulighet til å bygge flere mindre leiligheter igjen. Jeg tror ikke man skal fjerne den for godt, men ta den bort i noen år for å bidra til å lette på den situasjonen vi ser nå, sier Per Jæger.

Refs for Futurebuilt-satsing

Og det er nettopp spriket mellom tilbud og etterspørsel som er bakgrunnen for at Jæger kritiserer Oslo kommune for å ha lagt et omfattende Futurebuilt-prosjekt til Furuset i Groruddalen i Oslo.

Drabantbyen fra 70-tallet skal videreutvikles til å bli et forbilde innen klimavennlig byutvikling.

Det mener Boligprodusentene vil gi dyrere boliger enn nødvendig i et område der betalingsviljen er lavere enn i mange andre Oslo-bydeler.

– Jeg er helt sikker på at du kunne bygd Futurebuilt på Tjuvholmen og i Holmenkollåsen. Der finnes det sikkert et betalingsvillig marked. Men du legger ikke et Futurebuilt-prosjekt til Furuset der det i utgangspunktet er dårlig betalingsevne. Der burde man heller bygge massevis av studentboliger til unge mennesker. Det vil være positivt for hele området, og samtidig skape mer balanse i boligmarkedet, legger han til.

- Volum som forbilde

– Men er det ikke greit at også det offentlige bidrar i noen forbildeprosjekter som byggenæringen kan strekke seg etter?

– Jo, men hvorfor legge det på steder som Furuset? Hvis du har mange penger, greit nok. Men når du har et annet hovedproblem – og for Oslos del er det volum som er den store flaskehalsen – da må faktisk Oslo kommune bruke mest mulig ressurser på å løse det. Skulle det være noen ressurser igjen i kommunen etter å ha gått løs på hovedutfordringen, så kan man heller bruke det man har igjen på å være et forbilde, mener Jæger.

– For Oslos del handler det nå først og fremst forbilderollen om å få opp volum. Akkurat det er fjernt, legger han til.

Bomskudd fra Jæger, mener Futurebuilt

Programleder Birgit Rusten i Futurebuilt. Foto; Julie Nagelstad

I Futurebuilt mener de Boligprodusentene og Per Jæger bommer kraftig med sin kritikk av forbilde-satsingen på Furuset.

– Kommunen har valgt å satse på Furuset som en klimavennlig bydel for å løfte identiteten og statusen til Furuset, og det tror jeg er et godt grep. Furuset skal ta sin del av veksten i Oslo og da er det et poeng at dette også blir byutvikling med kvalitet. Furuset skal endres fra å være et senter til å bli et mer urbant sentrum, sier programleder i Futurebuilt, Birgit Rusten til Byggeindustrien.

- Allerede gjort viktige investeringer

Hun mener kommunen  allerede har gjort viktige investeringer på Furuset som vil bidra til å styrke bydelen – og viser til den nye Granstangen skole, Verdensparken og oppgradering av biblioteket.

– Nå utvikles planer for oppgradering av Trygve Lies plass som er hjertet av Furuset og det skal investeres mer i både skole og sykehjem her. Leilighetsnormen på Furuset har ikke noe med FutureBuilt å gjøre, den er av hensynet til å få en balansert boligmiks i området. Dessuten er det ikke nødvendigvis en motsetning mellom det å bygge klimavennlig og det å bygge rimelig, sier Rusten.

- Kostnadseffektivt på Kringsjå

Hun mener det siste forbildeprosjektet i Futurebuilt-porteføljen, to studentboligblokker på Kringsjå studenthjem i Oslo, viser nettopp det.

– Disse blokkene bygges i gjennomgående trekonstruksjoner og med nær-null energinivå. De blir altså både kostnadseffektive, energieffektive og klimavennlige, sier Rusten.

– Leilighetsutformingen på Kringsjå studentby er også et resultat av et konstruktivt samarbeid mellom Studentsamskipnaden og Plan- og bygningsetaten om hvordan bygge gode kompaktboliger, legger hun til.

- To-tre tanker i hodet samtidig
Rusten stusser også på at Jæger kritiserer det offentlige for å ta del i forbildeprosjekter som det som er satt i gang på Furuset.

– Forbildeprosjektene ligger foran forskriftskravene nettopp for å teste ut og se hva som er mulig og hensiktsmessig – før dette blir gjengs praksis som hjemles i forskriftene. Det undrer meg at Boligprodusentene ikke ser et poeng med å være med å ta offensiv rolle i klimarbeidet, slik alle andre bransjer gjør, sier Rusten.

– Det må gå an å ha to, eller tre, tanker i hodet samtidig – bygge volum, bygge klimavennlig og lage boligprosjekter som også bidrar positivt til byutviklingen, legger hun til.