Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Ber regjeringen følge Aps boligråd

Den eksplosive boligprisveksten på Østlandet er uønsket, og regjeringen må lytte til Arbeiderpartiets boligforslag, mener Eiendom Norge.

Ap foreslo i vår en offentlig modell for beregning av fremtidig byggebehov og å lovfeste boligplaner i kommunene.

– Det er et veldig godt forslag som vi håper både Stortinget og regjeringen følger opp. Det vil skape mye mer forutsigbarhet i forhold til det som trengs der ute, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge til NTB.

Ferske tall fra bransjeforeningen viste onsdag at boligprisene fortsatte oppover, også i den normalt svake feriemåneden juli. Det får igjen eksperter til å snakke om en mulig boligboble og fare for at et kraftig boligprisfall skal ramme gjeldstyngede husholdninger og norsk økonomi.vekst.

Regjeringen bør følge opp Aps forslag for å stagge den voldsomme boligprisveksten, mener administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I tråd med Aps forslag mener Dreyer regjeringen må ha en offentlig planlegging av boligbyggingsbehovet, ikke bare nasjonalt, men også på kommunalt og regionalt nivå.

– Kommunene må få et lovpålagt krav om å tilrettelegge for boligbygging i forhold til den veksten og forventningen man har om behov, sier Dreyer.

– Dette er dessverre ikke et kortsiktig tiltak der vi står i dag, men et tiltak for å unngå at vi kommer i slike fremtidige «topper» som vi har nå i Oslo.

I hovedstaden har prisene steget med 15,2 prosent det siste året. Bransjen mener raskere saksbehandling og regulering av tomteareal som kan gi økt boligbygging og dermed flere boliger til salgs vil dempe prisveksten. I juli i år var det langt færre boliger til salgs enn i fjor.

Torsdag presenterer Boligprodusentenes Forening boligstatistikk for første halvår av 2016 og tall for salg og igangsetting av nye boliger.

SV vil ha hardere lut

Ingvild Reymert, nestleder i Oslo SV, mener for sin del at dagens markedsstyrte boligmarked har feilet fundamentalt.

– Det er på høy tid at vi tør ta bladet fra munnen og snakke om å gjeninnføre sosial boligbygging og prisregulering, skriver hun i Klassekampen denne uken.

Reymert mener dagens system gjør det stadig vanskeligere for unge å komme seg inn på markedet og skaper økte klasseskiller.

Derfor må staten ta ansvar og igangsette sosial boligbygging ved å etablere et offentlig utbyggingsselskap som kan bygge boliger når utbyggerne mener marginen ikke er høy nok, krever hun.

Reymert ønsker seg en «storstilt utbygging av ikke-kommersielle leiligheter» og en «tredje boligsektor med prisregulerte boliger til en overkommelig pris».

SV-nestleder Snorre Valen går ikke like langt, men peker i samme retning.

– Det offentlige må ta mer ansvar for boligbygging, Husbanken må rustes opp til det den en gang var, og flere studentboliger må på plass, sier han til NTB, og tar også til orde for et mer begrenset rentefradrag enn i dag.

Nei til regulering

Men Dreyer mener det norske boligmarkedet fungerer bedre enn de fleste andre.

– Prisregulering har vi hatt i Norge, men det ble avskaffet. Det tror jeg det er bred politisk enighet om at var et fornuftig grep. Årsaken er at prisregulering skaper gråsonemarkeder, sier han, og peker på faren for at det betales penger under bordet.

Dreyer er også skeptisk til at staten skal gå direkte inn som boligbygger og peker på risiko for at det offentlige da blir sittende med boliggjeld.

Han ønsker imidlertid at det offentlige skal ha fokus på studentboliger, fordi det er prisdempende både i eie- og leiemarkedet.