Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Boligprisene steg med 8,7 prosent i 2020: - Har aldri solgt så mange boliger

Boligprisene gikk opp 8,7 prosent i løpet av 2020. – Det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år som i 2020, sier Eiendom Norge.

– Den sterke utviklingen vi har sett i boligmarkedet både i priser og volum fortsatte i desember. Uendrede boligpriser er unormalt for desember, og 2020 ble det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en pressemelding.

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn viser at boligprisene korrigert for sesongvariasjoner i desember steg med 0,8 prosent. Nominelt var prisene i desember uendret.

Totalt i løpet av året ble oppgangen på 8,7 prosent.

Nesten 100.000 boliger ble solgt

Lauridsen sier at prisene i fjor i stor grad ble drevet opp av at Norges Bank 7. mai satte renta til null.

I desember ble det solgt 3.811 boliger i Norge, noe som er 22,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. I 2020 ble det solgt 99.581 boliger i Norge, noe som er 6,7 prosent flere enn i 2019.

– Det ble solgt rekordmange boliger i desember i likhet med de siste månedene, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år som i 2020, sier Lauridsen.

Bekymret for kraftig Oslo-vekst

Oslo og Bodø med Fauske hadde den sterkeste prisutviklingen i 2020 med en oppgang på henholdsvis 12 og 11,1 prosent.

– For Oslo er det grunn til bekymring. En økning i boligprisene på 12 prosent er i overkant av hva som er sunt, og boligprisene i Oslo har mer enn doblet seg siden 2010. Det er godt dokumentert i forskning at kombinasjon av lave renter og lav boligbygging er eksplosiv, sier Lauridsen.

Han mener at utbyggerne og kommunen må få regulert flere boligprosjekter i hovedstaden.

Stavanger og omegn hadde den svakeste utviklingen i 2020 med en oppgang på 5,2 prosent. Det er første gang på sju år at det er oppgang i boligprisene i oljebyen.

– Ingenting vokser inn i himmelen

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at han tror prisveksten vil avta noe i løpet av våren.

– Ingenting vokser inn i himmelen. I løpet av våren forventer vi en noe bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud og dermed avtakende prisvekst i store deler av landet, sier Geving.

Han tror imidlertid at prisveksten i Oslo vil fortsette på grunn av den lave renta og lav boligbygging.

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, tror ikke at hele effekten av rentekuttene er tatt ut.

– Vi tror imidlertid farten i boligmarkedet etter hvert vil avta noe og boligprisene kan begynne å flate ut mot slutten av året, sier hun.