Boligpresset

En for dårlig boligpolitikk over tid har ført til at det nå i flere av landets største byer er for få tilgjengelige boliger for yngre som vil inn på markedet og for studenter som er på jakt etter tak over hodet.